Konkurs "Mała Ojczyzna" dla dziennikarzy


W związku z uchwałą Senatu RP o ogłoszeniu roku 2010 ROKIEM DEMOKRACJI LOKALNEJ Kancelaria Senatu ogłasza konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP pt.: MAŁA OJCZYZNA - TO PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ KSZTAŁTUJEMY I KTÓRA NAS UKSZTAŁTOWAŁA .
Senat RP ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.
Od dwudziestu lat jesteśmy świadkami odżywania więzi lokalnych i regionalnych. Choć żyjemy w globalnej wiosce, jesteśmy związani z miejscem urodzenia, edukacji, zamieszkania, pracy. Naszą Małą Ojczyznę często obdarzamy sentymentem. Źródłem siły Małych Ojczyzn są samorządy lokalne i regionalne, przywracane obywatelom od 1990 roku. Ich aktywność jest przejawem determinacji Polaków w dążeniu do budowania demokratycznego ustroju, opartego na fundamentach społeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji samorządowych, a więc przekazanie wspólnotom lokalnym istotnych uprawnień przypisanych dotąd urzędom centralnym, dało obywatelom wiarę we własne siły oraz możliwości wpływania na rozwój ich MałychOjczyzn.

Odtworzenie samorządu gminnego i powiatowego oraz powołanie samorządów wojewódzkich wywołało niespotykane wcześniej zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie i rozwój ich Małych Ojczyzn. Dzięki temu możliwy okazał się sukces odrodzonego samorządu, który stał się oparciem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Osiągnięcia terytorialnych wspólnot samorządowych w dziedzinie tworzenia więzi społecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedbań okazały się szczególnym wkładem w budowę nowego ładu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło Polakom przebywającym czasowo w krajach Unii możliwość pracy w samorządach lokalnych. Polacy mogą wybierać i być wybierani do lokalnych władz. Przywilej ten pozwala uczyć się demokracji lokalnej, ale też aktywnie w niej brać udział.

Celem konkursu jest pokazanie możliwości wpływania na otaczający świat i środowisko poprzez zaangażowanie się obywateli w działalność samorządową. Chodzi o pokazanie, jak ludzie, organizując się i działając na rzecz określonej wspólnoty, przeciwdziałają apatii, bezradności, zmieniają swoje środowisko, poprawiają warunki życia i pracy, potrafią mobilizować innych wokół wytyczonych celów. Dotyczy to zarówno odrodzonych samorządów w Polsce, jak i włączenia się obywateli polskich w działalność na rzecz lokalnych społeczności poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej, a także w innych krajach, w których żyją i pracują Polacy. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy uznania.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze mediów polskich i polonijnych (prasy, radia, telewizji, portali internetowych). Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2010 roku do 15 sierpnia 2010 roku i przesłanie tych materiałów do 25 sierpnia 2010 roku na adres:

Gabinet Marszałka Senatu,
Kancelaria Senatu, pok. 209
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Polska

z dopiskiem na kopercie "KONKURS DLA DZIENNIKARZY"

Data: 
12.03.2010 - 00:00 - 25.08.2010 - 23:00