Konkurs "Republika Pawłowska - powstanie i upadek"


Fot. wilnoteka.lt
Z okazji 250. rocznicy powstania Republiki Pawłowskiej Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie zaprasza do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców rejonu solecznickiego: przedszkolaków, uczniów, osoby dorosłe. Przewidziano 3 kategorie wiekowe: I grupa wiekowa: dzieci do lat 12, II grupa wiekowa: 13-18 lat, III grupa wiekowa: powyżej 18. r. życia.Zadaniem konkursowym uczestników I grupy wiekowej jest stworzenie dowolnej pracy plastycznej bądź artystycznej na temat Republiki Pawłowskiej, II i III grupy wiekowej - dowolnej pracy pisemnej (np. wypracowanie, esej, artykuł, analiza źródła historycznego, opowiadanie) lub multimedialnej (np. nagranie wideo, prezentacja, fotografie). W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace konkursowe z dopiskiem "Konkurs" należy nadsyłać do 15 czerwca 2017 r., na adres organizatora konkursu: ul. Wileńska 48, Soleczniki, Lt - 17116 lub e-mailem: republikapawlowska@gmail.com

Regulamin konkursu.  Konkurs "Republika Pawłowska – powstanie i upadek"
Rejon Solecznicki
Konkurs rozpoczyna się 3 marca 2017 r. i trwać będzie do 15 czerwca 2017 r.
Data: 
03.03.2017 (Impreza całodniowa)