Konsekracja dzwonu w kościele św. Agaty w Wodoktach


Fot. organizatorów
W niedzielę, 12 maja 2019 r., o godz. 12.00 w kościele pw. św. Agaty w Wodoktach odbędzie się konsekracja dzwonu.
Dzwon Henryk do kościoła w Vadaktai (Wodoktach) R.L. pod wezwaniem św. Agaty został ufundowany przez społeczność polską jako dar serca staraniem Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami przy współpracy Polskiej Fundacji Narodowej.Konsekracja dzwonu w kościele św. Agaty w Wodoktach
Wodokty
12 maja 2019 r., godz. 12.00
Data: 
12.05.2019 - 12:00