Konstanty Keda stypendystą Stypendium Sygnatariuszy


Konstanty Keda, fot. vrsa.lt
Ministerstwo Oświaty i Nauki z okazji 100-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości dla 20 najlepszych maturzystów ufundowało Stypendia Sygnatariuszy. Mają one upamiętnić Sygnatariuszy Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 roku oraz zachęcić najlepszych litewskich maturzystów do studiowania na litewskich uczelniach. Wśród stypendystów jest Konstanty Keda, maturzysta polskiego Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim, studiujący obecnie biologię molekularną na Uniwersytecie Wileńskim.

Stypendia w wysokości 190 euro miesięcznie będą wypłacane do końca studiów tym najlepszym maturzystom, którzy wybrali studia na litewskich uczelniach.

Trzynaście stypendiów przyznano studentom I roku uniwersytetów, którzy mieli największe noty konkursowe, siedem stypendiów – dla tych, którzy z najwyższą notą wstąpili do kolegiów, w poniedziałek, 22 października, poinformowało Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Sześć stypendiów otrzymają studenci I roku Uniwersytetu Wileńskiego, po trzy – studenci Uniwersytetu Technologicznego w Kownie i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, jedno stypendiom otrzyma student I roku Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu.

Wśród stypendystów jest Konstanty Keda, tegoroczny maturzysta polskiego Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim, studiujący obecnie biologię molekularną na Uniwersytecie Wileńskim.

Przypomnijmy, K. Keda jest laureatem wielu olimpiad przyrodniczych i językowych. M.in. w marcu br. został zwycięzcą 51. Olimpiady Biologicznej na Litwie w grupie uczniów klas 12. 

W styczniu br. znalazł się w ósemce wybitnie uzdolnionych młodych ludzi, którym zostało przyznane stypendium Fundacji Dobroczynności i Wsparcia Miścisława Rostropowicza (Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams”).

Spośród Stypendiów Sygnatariuszy przyznanych studentom kolegium trzy przypadnie studentom Kolegium Wileńskiego, po jednym – studentom Kolegium Uciańskiego, Kolegium Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie, Kolegium Technologii i Projektowania w Wilnie, Kolegium Mariampolskiego.

Selekcję kandydatów do otrzymania stypendiów prowadzi Litewskie Zrzeszenie Szkół Wyższych ds. Organizowania Rekrutacji Ogólnej – LAMA BPO (lit. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti).

Stypendia Sygnatariuszy zostały ufundowane dla uczczenia Sygnatariuszy Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 roku. Mają zachęcić najlepszych litewskich maturzystów do studiowania na litewskich uczelniach.

Przypomnijmy, obok nowych Stypendiów Sygnatariuszy dla najlepszych litewskich studentów od 1995 roku przyznawane są imienne Stypendia Prezydenckie. Stypendia im. Kazysa Griniusa, Antanasa Smetony, Aleksandrasa Stulginskisa, Jonasa Žemaitisa i Algirdasa Brazauskasa co roku może otrzymać 30 najlepszych studentów litewskich uniwersytetów i kolegiów.

Na podstawie: bns.lt, smm.lt