Koronawirus na Litwie: 1 701 nowych przypadków, zmarło 15 osób


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 30 listopada), minionej doby na Litwie zarejestrowano 1 701 nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 15 osób, w tym 12 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia zmalała – do 864. W Wilnie wskaźnik zachorowań wynosi 982,4, w rejonie trockim – 903,3, w rejonie święciańskim – 786,9, w rejonie solecznickim – 591,3, w rejonie wileńskim – 583,2.

W szpitalach na Litwie (stan na 30 listopada) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 355  pacjentów, w tym 127 – na oddziałach intensywnej terapii. 

Pod maskami tlenowymi przebywa 1 110 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 75. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 123 osoby. 

Liczba chorych na COVID-19 (stan na 30 listopada) wynosi 18 953.

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 30 listopada) 6 737 pacjentów, w tym 491 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 15 osób, z których 12 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiążą się 12 764 zgony.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 12 567 próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego nieco spadł i wynosi 9,8 proc. 

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 2 259 osób, drugą –1 897, trzecią – 9 969.

W pełni zaszczepionych na Litwie (zakończono schemat zalecany dla danego szczepienia) jest obecnie (stan na 30 listopada) 1 488 523 mieszkańców (53,2 proc.), 290 568 osób przyjęło dawkę uzupełniającą (10,4 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 30 listopada), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego spadła – do 864.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Birsztanach (1 783,5), w rejonie janowskim (Jonava, 1 600,0), w rejonie rakiskim (Rokiškis, 1 577,3).

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 982,4, w rejonie trockim – 903,3, w rejonie święciańskim – 786,9, w rejonie solecznickim – 591,3, w rejonie wileńskim – 583,2.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt