Koronawirus na Litwie: 2 002 nowe przypadki, zmarło 14 osób


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 26 listopada), minionej doby na Litwie zarejestrowano 2 002 nowe przypadki koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 14 osób, w tym 11 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia zmalała – do 899,4. W Wilnie wskaźnik zachorowań wynosi 989,5, w rejonie trockim – 840,0, w rejonie święciańskim – 795,8, w rejonie solecznickim – 617,7, w rejonie wileńskim – 583,2.

W szpitalach na Litwie (stan na 26 listopada) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 402  pacjentów, w tym 131 – na oddziałach intensywnej terapii. 

Pod maskami tlenowymi przebywa 1 149 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 83. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 140 osób. 

Liczba chorych na COVID-19 (stan na 26 listopada) wynosi 20 552.

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 26 listopada) 6 644 pacjentów, w tym 460 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 14 osób, z których 11 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiążą się 12 593 zgony.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 16 116 próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego nieco wzrósł – do 10,2 proc. 

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 2 469 osób, drugą – 2 270, trzecią – 14 820.

W pełni zaszczepionych na Litwie (zakończono schemat zalecany dla danego szczepienia) jest obecnie (stan na 26 listopada) 1 513 372 mieszkańców (54,1 proc.), 258 734 osoby przyjęły dawkę uzupełniającą (9,3 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 26 listopada), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego spadła do 899,4.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Birsztanach (2 130,3), w rejonie janowskim (Jonava, 1 587,7), w rejonie rakiskim (Rokiškis, 1 562,8).

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 989,5, w rejonie trockim – 840,0, w rejonie święciańskim – 795,8, w rejonie solecznickim – 617,7, w rejonie wileńskim – 583,2.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt