Kościół w Trokach ogłoszony bazyliką mniejszą


Obraz Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy, fot. Ara Nersisian
Ufundowany przez Witolda Wielkiego kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej. Decyzję Stolicy Apostolskiej podczas uroczystej mszy św. inaugurującej Rok 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy ogłosił metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas. Jest to ósma świątynia na Litwie nosząca ten tytuł i druga w archidiecezji wileńskiej.


Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Kurii Rzymskiej o nadaniu tytułu i godności bazyliki mniejszej sanktuarium w Trokach Jego Ekscelencja arcybiskup Gintaras Grušas odczytał dwukrotnie - podczas mszy św. odprawianej w języku polskim oraz podczas Eucharystii sprawowanej w języku litewskim.

"Tytuł bazyliki świadczy o wyjątkowości świątyni. Kościół w Trokach ma bardzo długą i doniosłą historię: wybudowano go jeszcze w czasach Witolda Wielkiego, przed prawie 300 laty Obraz Matki Bożej został ukoronowany nadesłanymi przez Ojca Świętego koronami. To nadaje szczególne i wyjątkowe znaczenie tej świątyni" - powiedział podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami metropolita wileński. Nawiązał też do innych rocznic przypadających w przyszłym roku.

"Tytuł Maryi, Patronki Litwy szczególnie pięknie wiąże się z innym jubileuszem, który będziemy obchodzili w przyszłym roku - ze 100-leciem niepodległości Litwy. (...) Oprócz tego w przyszłym roku będziemy obchodzili 25-lecie przybycia do nas św. Jana Pawła II. Wszystkie te święta w szczególny sposób podkreślają łaski, które otrzymaliśmy za pośrednictwem papieży: korony nadesłane przez papieża, tytuł bazyliki - za sprawą papieża Franciszka oraz łaskę szczególną - przybycie św. papieża Jana Pawła II na Litwę" - podkreślił hierarcha.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach jest ósmą świątynią na Litwie posiadającą tytuł bazyliki mniejszej i drugą w archidiecezji wileńskiej. Zaszczytny tytuł i godność posiadają również: katedra pw. św. Stanisława i Władysława w Wilnie, katedra pw. św. Piotra i Pawła w Kownie, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie, kościół pw. Nawiedzenia NMP w Kalwarii Żmudzkiej, kościół pw. św. Michała Archanioła w Mariampolu, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Krakinowie.

Uroczystą mszę św. w sanktuarium w Trokach zakończyła odmówiona przez licznie zgromadzonych wiernych modlitwa do Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy:

O Matko, co stolicę naszych przodków
Obrałaś za swój tron,
Uczyń naszą ziemię i serca nasze
Królestwem Syna Twego.   


Zdjęcia i montaż: Ara Nersisian