Krok w kierunku zbliżenia polsko-litewskiego


Fot. lrs.lt
Podpisaniem dokumentu końcowego zakończyła się w poniedziałek, 9 września, XXI sesja Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego obradująca przez trzy dni w Wilnie i Połądze. Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska sesję tę określiła jako „krok w kierunku zbliżenia polsko-litewskiego”.Dokument końcowy sesji podpisany przez współprzewodniczących gremium wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Gosiewską i wiceprzewodniczącego litewskiego parlamentu Arvydasa Nekrošiusa podkreśla szczególne więzi historyczne, kulturowe i społeczne łączące oba narody, zwraca uwagę, że wspólna pamięć historyczna stanowi podstawę obecnych i przyszłych stosunków międzypaństwowych, przypomina o doniosłej roli traktatu polsko-litewskiego podpisanego w 1994 roku, docenia dążenie na rzecz rozwoju i umacniania strategicznego partnerstwa między Polską a Litwą, podkreśla znaczenie polskiej i litewskiej mniejszości narodowej dla rozwoju przyjaznych stosunków między krajami, deklaruje aktywną współpracę w ramach międzynarodowych formatów w celu zapewnienia bezpiecznego sąsiedztwa w regionie.

„Udało się podpisać, a wcześniej wynegocjować to porozumienie” – wskazała wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. Przypomniała, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat zgromadzenie nie spotykało się z powodu braku postępu w rozwiązywaniu problemów polskiej społeczności na Litwie. „Od roku zmieniliśmy tę sytuację” – przypomniała.

Podczas ostatniej sesji parlamentarzyści obu krajów po raz pierwszy rozmawiali m.in. o trudnej wspólnej historii. „O historii do tej pory rozmawiali historycy. Już teraz w sposób spokojny, merytoryczny mogliśmy zająć się tym tematem również my, politycy” – wskazała wicemarszałek.

Jeżeli chodzi o rozstrzyganie trudnych kwestii dotyczących pisowni polskich nazwisk na Litwie, podwójnego nazewnictwa miejscowości, które w większości zamieszkują Polacy czy polskiej oświaty, wicemarszałek zaznaczyła, że w tym temacie „budujemy dobrą atmosferę”.

Gosiewska wyraziła nadzieję, że kolejna sesja zgromadzenia, która planowana jest za pół roku w Polsce, „zajmie się już efektami naszej pracy, czyli efektami naszych ostatnich spotkań”. „Będziemy oczekiwali od strony litewskiej realizacji postulatów, o których niejednokrotnie podczas naszych spotkań rozmawialiśmy, czyli właśnie tych punktów, które wynikają z traktatu polsko-litewskiego, a jednak po stronie litewskiej są nierozwiązywane” – powiedziała marszałek.

Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne działa od 1997 roku. Z założenia jego sesje odbywają się dwa razy do roku. W roku 2009 przerwano prace z powodu braku postępu w rozwiązywaniu problemów polskiej społeczności na Litwie. Spotkania robocze polskich i litewskich parlamentarzystów zostały wznowione w 2018 roku. W lutym br. w Warszawie odbyła się pierwsza sesja wznowionego zgromadzenia.Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Edwin Wasiukiewicz