Krystyna Dzierżyńska Polką Roku 2021


Na zdjęciu: Krystyna Dzierżyńska, fot. Archiwum rodzinne K. Dzierżyńskiej
We środę, 23 marca, zostały podsumowane wyniki plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” Polak Roku 2021. W tym roku zaszczytny tytuł zdobyła wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska. Gala finałowa plebiscytu Polak Roku 2021 odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

 Już sama nominacja do dziesiątki finalistów plebiscytu była dla mnie dużym zaskoczeniem. Oczywiście, każde zwycięstwo to rzecz przyjemna, ale myślę, że tu chodzi również o uznanie tego, co robi Macierz Szkolna i moja skromna osoba. Zwycięstwo w konkursie traktuję przede wszystkim jako nagrodę dla całego naszego stowarzyszenia. Na pewno mamy bardzo dużo osób godnych tego tytułu. Osoby, które w poprzednich latach otrzymały ten zaszczytny tytuł, kolejne osoby, które go zdobędą, my wszyscy przyczyniamy się do tego, żeby Polak Wileńszczyzny brzmiało dumnie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na mnie. Dziękuję też „Kurierowi Wileńskiemu”, że taki konkurs prowadzi i oby dalej ten konkurs trwał” – powiedziała Krystyna Dzierżyńska.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczny konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swą działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.

 
Na zdjęciu:  podliczaniu głosów wzięli udział członkowie Kapituły, czyli zwycięzcy, fot. Marian Paluszkiewicz

Głosowanie na kandydatów do tytułu Polak Roku 2021 odbywało się do końca grudnia. Zgodnie z ustalonym harmonogramem konkursu, w pierwszej połowie stycznia w redakcji „Kuriera Wileńskiego”, w celu wyłonienia zwycięzcy, miała się zebrać kapituła. Jej członkowie, zwycięzcy konkursu z ubiegłych lat, tradycyjnie mieli liczyć kupony nadesłane przez Czytelników. Z powodu zagrożenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację konkursu, podjęto decyzję o przeniesieniu podsumowania na 23 marca.

Podczas podliczania nadesłanych kuponów redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz oraz dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W podliczaniu głosów wzięli udział członkowie kapituły, czyli zwycięzcy poprzednich edycji plebiscytus. Michaela Rak, Edyta Tamošiūnaitė, Zofia Matarewicz, Jadwiga Sinkiewicz, Józef Kwiatkowski, Edward Trusewicz, Józef Rybak, ks. prałat Wacław Wołodkowicz oraz ks. prałat Wojciech Górlicki, zdobywca tytułu Polak Roku 2020.

Czytelnicy tradycyjnie okazali duże zainteresowanie 24. edycją konkursu, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez „Kurier Wileński”. Do redakcji nadesłano 9 453 kupony. Spośród aktywnie głosujących na swego kandydata Czytelników wylosowano 10 osób. To Joanna Bożerodska, Alfreda Jankowska, Lucja Gabiec, Ewa Łukaszewicz, Tatiana Kożeniewska, Jadwiga Borowa, Krystyna Zimińska, Aneta Tomaszewicz, Edward Jankowski, Andrzej Sosno. 

Ostateczny wybór, po raz kolejny, dokonany został wspólnie z Czytelnikami i kapitułą. Tradycyjnie 50 proc. głosów zależy od Czytelników i 50 proc. od kapituły. Decydujący głos należy oczywiście do Czytelników. Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników kuponów każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce”, w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce jest premiowane 10 punktami, 2. – 9 punktami itd. Każdy z członków kapituły wybrał też swoją „dziesiątkę”. Później wyniki głosowania wszystkich członków kapituły zostały zsumowane. W ten sposób powstała ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzymał punkty: 1. miejsce – 10 pkt, 2. – 9 pkt itd. Ostatnim etapem wyłonienia Polaka Roku 2021 było zsumowanie punktów zdobytych od Czytelników i punktów od kapituły, w wyniku czego została ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów. Zdobywca największej liczby punktów został ogłoszony Polakiem Roku 2021.


DZIESIĄTKA KANDYDATÓW DO TYTUŁU „POLAK ROKU 2021”

  • Dr Tomasz Bożerocki — historyk
  • Mirosław Ciunowicz — dyrektor TVP Wilno
  • O. Marek Dettlaff — gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie
  • Krystyna Dzierżyńska — wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
  • Helena Juchniewicz — dyrektorka Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
  • Robert Komarowski — wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego
  • Marek Kubiak — prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie
  • Michał Rudnicki — dyrektor generalny Orlen Lietuva
  • Regina Sokołowicz — kierownik Wydziału Opieki Społecznej i Ochrony Zdrowia w administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego
  • Albert Wołk — starszy nauczyciel historii w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach

Gala finałowa plebiscytu Polak Roku 2021 odbędzie się 24 kwietnia (niedziela) o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Artykuł ukazał się 24 marca 2022 roku na stronie „Kuriera Wileńskiego”.