Krzysztofie, łączymy się z Tobą w bólu...


„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”. Albert Einstein
Składamy wyrazy najszczerszego współczucia Wielkiemu Przyjacielowi Wilna i Wileńszczyzny, kierownikowi Redakcji TVP Polonia Krzysztofowi Tadejowi z powodu śmierci ukochanego Ojca, Mariana Tadeja. Modliliśmy się o Jego zdrowie - od Ostrej Bramy po Watykan -
 gdy walczył z chorobą, ale odszedł, gdy Pan go zawołał...

W tej trudnej chwili utraty Najbliższej Osoby jesteśmy z Tobą, Krzysztofie, i z Twoją Rodziną. Łączą się z Wami wszyscy Twoi Przyjaciele z całej Litwy, których dokumentowałeś w swoich Notacjach, dla których zawsze miałeś serce otwarte na oścież. Jako wysłannik TVP żegnałeś wielu wielkich tego świata, w tym Św. Jana Pawła II - dziś z pewnością wita On Twego Tatę w Domu Ojca...

Niech Bóg da Wam moc zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić, a śp. Marian Tadej niech odpoczywa w pokoju wiecznym w rodzinnej Ziemi Radomskiej, która dała Ziemi Wileńskiej tak wielu Przyjaciół, w tym Kapłanów, wcale nie związanych pochodzeniem z  
Wileńszczyzną. 
Niech Pan przyjmie Jego Duszę, a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci!

Zespół Wilnoteki