Ks. Julius Sasnauskas – honorowym obywatelem Wilna


Na zdjęciu: ks. Julius Sasnauskas, fot. Irmantas Gelūnas
Radni stołecznego samorządu wybrali we środę, 22 stycznia, nowego obywatela honorowego Wilna – został nim wilnianin ks. Julius Sasnauskas. Dysydent, aktywny działacz Litewskiej Ligi Wolności, współautor podziemnej gazety «Zwiastun Wolności» («Laisvės šauklys»), dziennikarz, pisarz, jeden z inicjatorów i organizatorów słynnego «Memorandum 45 obywateli Litwy, Łotwy i Estonii» został 17. obywatelem honorowym Wilna. Wniosek o przyznanie mu tego zaszczytnego tytułu zgłosił mer stolicy Remigijus Šimašius.

„Zawsze powstaje pytanie, jak z mnóstwa zasłużonych dla Wilna jego mieszkańców wybrać tego jedynego, czy tę jedyną, który najbardziej zasługuje na ten tytuł. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że ks. Julius Sabatauskas godzien jest tego, by być uczczonym w taki sposób, jest to bowiem człowiek, który poprzez konkretne czyny walczył o ideały wolności. Większość wilnian wie, że ksiądz jest prawdziwym miłośnikiem historii i ducha swego miasta, wielokrotnie dawał temu wyraz zarówno poprzez słowo mówione, jak i drukowane. Ze względu na swoją codzienną działalność, pracę duszpasterską, oddanie się swemu miastu i jego ludziom, chociaż ciche, ale treściwe i widoczne prace na rzecz ludzi, ksiądz niewątpliwie jest godzien tego tytułu. Mam zaszczyt, że mogę ogłosić go honorowym obywatelem Wilna” – powiedział mer stolicy Remigijus Šimašius.

Szczególnie dużo o Wilnie ks. Julius Sasnauskas pisze w tygodniku kulturalnym „Šiaurės Atėnai”, na portalu internetowym „Bernardinai.lt”, w magazynie „Naujasis Židinys-Aidai”. Opowiadań i historycznych refleksji o Wilnie mnóstwo jest prawie we wszystkich jego książkach, których ukazało się już prawie dziesięć. Całą swoją energię twórczą i duchową, odpowiedzialność obywatelską i odwagę J. Sasnauskas również oddawał stolicy. Tu się urodził, tutaj dorastał, tu pracuje dotychczas.

Przy każdej okazji zachęca młodzież, mieszkańców miasta, swoich parafian, by podejmowali się odpowiedzialności za pielęgnowanie i tworzenie współczesnego Wilna.  

Ks. J. Sasnauskas urodził się 18 marca 1959 roku w Wilnie. W latach 1987-1992 studiował w Seminarium Duchownym w Kownie. W latach 1994-1997 mieszkał w Kanadzie. W 1996 roku złożył franciszkańskie śluby zakonne. Od 1997 roku jest rektorem kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu i Bernarda ze Sienny (bernardynów) w Wilnie. Jest dyrektorem i redaktorem naczelnym rozgłośni katolickiej „Mažoji studija”, której audycje nadawane są w Litewskim Radiu.

Tytuł honorowego obywatela Wilna jest najwyższym odznaczeniem, które wilnianie mogą zainicjować i nadać osobom za ich znaczące prace dla miasta i Litwy. Tytuł ten przyznawany jest od 1996 roku.

W ostatnich latach otrzymali go założyciele Muzeum MO w Wilnie Danguolė i Viktoras Butkusowie, malarz Samuel Bak, architekt Algimantas Nasvytis, były prezydent Litwy Algirdas Mykolas Brazauskas, wcześniej – ks. prałat Kazimieras Vasiliauskas, dyrygent i wiolonczelista Mścisław Rostropowicz, laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz, prezydent Izraela Szimon Peres i in.

Na podstawie: madeinvilnius, lt.wikipedia.org