Kurs na jakość


Uczestnicy projektu "Kurs na jakość", fot. salcininkai.lt
Przedstawiciele Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego wzięli udział w międzynarodowych szkoleniach w Karpaczu (Polska), realizowanych w ramach projektu "Kurs na jakość" finansowanego z funduszy Programu "Młodzież w działaniu".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech państw: Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, ludzie różnych zawodów, poglądów i obyczajów. Ważnym celem szkoleń była integracja międzykulturowa, którą starano się osiągnąć przez różne zajęcia zapoznawcze, wspólne zabawy, pracę w grupach mieszanych, gry strategiczne i wieczory narodowe. Podczas pięciodniowego intensywnego treningu uczestnicy kursu mogli poszerzyć wiedzę na temat działań niezbędnych w zdobywaniu kompetencji do pracy z młodzieżą, a także wymiany doświadczeń. Udział w szkoleniu umożliwił poznanie osób pracujących z młodzieżą w innych krajach, nawiązania z nimi kontaktów, zdobycia praktycznych umiejętności metodycznych do prowadzenia międzynarodowych spotkań młodzieży, poznania zasad związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe projektów, poznania przykładów zrealizowanych udanych projektów.

Program spotkania był niezwykle różnorodny i intensywny, realizował go międzynarodowy zespół trenerów mających doświadczenie w koordynacji międzynarodowych spotkań młodzieży: Iryna Dudak (Litwa), Wija Grisina (Łotwa), Tatjana Gromowa (Estonia), Marcin Głuszyk (Polska).

Koordynatorem szkolenia, które odbyło się w dniach od 26 lutego do 3 marca, był Marcin Głuszyk, organizator kilkudziesięciu projektów międzynarodowych spotkań młodzieży, w tym z udziałem podopiecznych placówek resocjalizacyjnych, prezes Fundacji Akademia Młodzieży, trener Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, koordynator i prowadzący kursów oraz szkoleń międzynarodowych.

Na podstawie: salcininkai.lt