Łączymy się w smutku z Pawłem Dąbrowskim...


„Jak trudno na zawsze żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…”

Pawłowi Dąbrowskiemu i jego najbliższej rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia i żalu z powodu tragicznej śmierci Ojca 
składa Polski Teatr Studio w Wilnie z kierownik Lilią Kiejzik.
 
Niech spoczywa w pokoju.