List pasterski biskupów polskich do Polonii i Polaków za granicą


Fragment obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, fot. www.radiomaryja.pl
3 maja Kościół katolicki w Polsce tradycyjnie obchodzi Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu nie tylko dziękujemy za jej macierzyńską opiekę nad Polską, lecz także zawierzamy Polonię i Polaków żyjących poza granicami kraju jej miłości. Z tej okazji polscy biskupi opublikowali list pasterski do Polonii i Polaków za granicą, który odczytany będzie w parafiach polonijnych w niedzielę poprzedzającą 3 maja lub w innym, dogodnym terminie.Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jest ono pamiątką ślubów lwowskich, które podczas potopu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 roku złożył król Jan Kazimierz. Data święta miała dodatkowo podkreślać jego związek z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni.  

W swoim liście pasterskim biskupi piszą o stałej łączności i duchowej bliskości Kościoła w Polsce z Polakami za granicą. Jej wyrazem ma być posługa duszpasterska ponad dwóch tysięcy kapłanów i sióstr zakonnych, za którą biskupi przekazują wyrazy głębokiej wdzięczności.

Biskupi zwracają uwagę, że Maryja zawsze kierowała uwagę na swojego syna, zachęcając do pogłębienia z nim więzi. „Odpowiadając na apel Maryi, zbliżajcie się do Jezusa i trwajcie z Nim w przyjacielskiej zażyłości przez osobistą i odmawianą w rodzinie modlitwę, przez lekturę i uważne słuchanie słowa Bożego, przez sakramenty święte, szczególnie systematyczną spowiedź i regularne uczęszczanie na Mszę świętą” – czytamy w liście.

Biskupi zachęcają również, aby uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej nie tylko w języku polskim, lecz także w języku miejsca zamieszkania. Podkreślają, jak ważne jest utrzymywanie dobrych i regularnych kontaktów z katolikami innych narodowości.

Jednym z najważniejszych sposobów przybliżania się do Jezusa jest miłość bliźniego, którą należy się nieustannie kierować: zarówno wobec najbliższych, małżonków i dzieli, jak również innych ludzi. Biskupi zaapelowali o solidarność z tymi rodakami, którzy zmagają się z ciężką chorobą, samotnością, ubóstwem czy bezdomnością. „Starajcie się wypracować metody systematycznej i skutecznej pomocy” – napisali w liście.

Biskupi odnieśli się także do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślili wkład Polonii i Polaków za granicą w budowanie niepodległości oraz ich wysiłki w zachowaniu narodowego dziedzictwa. „Z wielkim uznaniem myślimy o naszych rodakach za wschodnią granicą, których troska o zachowanie religijnej i narodowej tożsamości graniczyła z heroizmem i nierzadko wiązała się z oddaniem życia. Pamięć o nich, okazywanie im duchowego i materialnego wsparcia, to nasz zbiorowy obowiązek!” – czytamy w liście. 

Owa troska jest potrzebna także dzisiaj, dlatego duchowni apelują o wspieranie polskich placówek szkolnych i edukacyjnych, promowanie polskiej kultury, obronę dobrego imienia Polski oraz nawiązywanie kontaktów z Macierzą. Jednocześnie zachęcają do szanowania kraju, w którym się mieszka. Podkreślają, że „dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się na inne kultury i tradycje”. „Dowodem patriotyzmu jest również gotowość do pojednania i współpracy w środowiskach polonijnych, pomimo różnic ideowych, politycznych, historycznych czy osobowościowych” – piszą biskupi. 

Na zakończenie listu duchowani zachęcają do modlitwy za Polskę, cały naród polski oraz rządzących. 

Treść całego listu dostępna jest tutaj.

Na podstawie: episkopat.pl, pl.wikipedia.org