Litewska prokuratura ściga polskich internautów


Strona portalu kresowy.pl, fot. wilnoteka.pl
Polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” podaje, że litewska prokuratura ma zamiar ścigać polskich internautów za filmiki zamieszczone na YouTube. Działa ona na podstawie doniesienia posła Gintarasa Songaily „w sprawie domniemanego targnięcia się na jedność terytorialną Republiki Litewskiej”. Songaila należy do zaplecza politycznego obecnego rządu na czele z Andriusem Kubiliusem.
„Litewska prokuratura wszczyna śledztwo wobec kilku polskich internautów, którzy wyłożyli na YouTubie materiały wideo o tematyce kresowej” - napisał „Kurier Wileński”. Materiały internautów podpisanych nickami rafal24pl, Kazik1234321, Adamstrang, autsajder1989, BartoszBekier, MrZborekp, janstrarpl, były zlinkowane na polskim portalu kresowy.pl. Poseł Gintaras Songaila w swoim zawiadomieniu informował Prokuraturę Generalną o działalności Instytutu Kresów Rzeczypospolitej, który prowadzi portal kresowy.pl. Zdaniem Songaily portal zamieścił materiały godzące w suwerenność Litwy, poseł zażądał wszczęcia dochodzenia „w sprawie domniemanego targnięcia się na jedność terytorialną Republiki Litewskiej”. „Większa część tych filmów nosi znamiona oczywistego szowinizmu, agresywnego rewanżyzmu, a nawet ma charakter ekspansjonistyczny” - napisał w piśmie do prokuratury poseł.

Według „Kuriera Wileńskiego” to nie pierwszy przypadek skargi obywatela Litwy na zagraniczne portale internetowe. „Dotychczas jednak te sprawy dotyczyły działalności kasyn internetowych bądź pomówień bohaterów narodowych czy też poszczególnych osób” - napisał „KW”.

Na podstawie: kurierwilenski.lt

Komentarze

#1 Żadne tego typu filmy NIE

Żadne tego typu filmy NIE BYŁY I NIE SĄ ZLINKOWANE na kresowy.pl. Można sprawdzić.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.