Litewski protest przeciw elektrowni atomowej na Białorusi


Projekt elektrowni atomowej na Białorusi, fot. minenergo.gov.by
Przed Ambasadą Białorusi w Wilnie kilkuosobowa grupa zorganizowała pikietę przeciw budowie elektrowni atomowej na Białorusi. Uczestnicy pikiety wyrazili niezadowolenie z nieprzestrzegania przez Białoruś zasad konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w 1991 r. w Espoo (Finlandia). Budowa pierwszej białoruskiej elektrowni atomowej już od dawna budzi spore wątpliwości na Litwie, gdyż ma powstać w okolicach miasteczka Ostrowiec (biał. Astrawiec), nieopodal granicy z Litwą.
Według uczestników pikiety Białoruś nie przestrzega zasad konwencji z Espoo, które mówią o tym, że państwa budujące obiekty typu elektrownia atomowa muszą się liczyć ze zdaniem państw sąsiednich. W tym wypadku Białoruś powinna uwzględniać Litwę. Pikietujący twierdzą, że według prawa międzynarodowego Litwa może żądać zmiany miejsca budowy niebezpiecznego reaktora jądrowego.

Strona litewska wciąż podkreśla, że ma zbyt mało niezbędnych informacji na temat przyszłej elektrowni. Ostatnio minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius zarzucił władzom w Mińsku nieodpowiadanie na pytania Wilna o elektrownię atomową w Ostrowcu. Litwini chcą wiedzieć przede wszystkim, dlaczego Białorusini planują budowę elektrowni atomowej zaledwie 50 kilometrów od Wilna.

Szef służby prasowej białoruskiego MSZ Andrej Sawinych twierdzi jednak, że Mińsk trzykrotnie na piśmie proponował Litwinom przeprowadzenie konsultacji, które pozwoliłyby wyjaśnić wątpliwości w sprawie siłowni, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Pomimo wielu wątpliwości dotyczących dalszych działań Białorusi w kwestii budowy elektrowni premier Litwy Algirdas Butkevičius zapewnia, że budowa elektrowni w Ostrowcu na pewno się nie rozpocznie, zanim Litwa nie wyrazi na to zgody. "Dopóki Białoruś nie będzie miała wsparcia państw sąsiednich i komisji z Espoo, nie będzie miała prawa budować elektrowni" - mówi Algirdas Butkevičius.

Na podstawie: lrt.lt