Litwa członkiem zarządu UNICEF-u


Fot. facebook.com/unicef.lietuva
Litwa znalazła się w gronie państw tworzących Radę Zarządzającą Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) – we wtorek, 17 kwietnia poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL na swojej stronie internetowej. Kadencja zarządu, do którego wybrano łącznie 14 państw, obejmować będzie lata 2019–2021.
Jak informuje ministerstwo, Litwa aktywnie wspiera pomoc humanitarną niesioną przez UNICEF. W latach 2014–2018 na działalność funduszu przeznaczyła 284 tys. euro. W ostatnich latach wiele uwagi poświęciła wysiłkom międzynarodowych organizacji walczących ze znęcaniem się nad dziećmi, w tym w przestrzeni wirtualnej.

Rada Zarządzająca UNICEF-u jest jego najważniejszym organem i składa się z 36 państw wybieranych na 3-letnią kadencję. Wytycza i nadzoruje wszystkie działania UNICEF-u, kształtuje politykę, zatwierdza projekty i podejmuje decyzje administracyjne, finansowe i budżetowe. W wyborach, które odbyły się 16 kwietnia br. wyłoniono 14 nowych członków. Oprócz Litwy były to: Australia, Bangladesz, Benin, Burundi, Dżibuti, Francja, Kamerun, Kanada, Luksemburg, Maroko, Meksyk, Mongolia i Pakistan. Ich kadencja przypadnie na lata 2019–2021.

UNICEF powstał w 1946 roku z inicjatywy Polaka dr. Ludwika Rajchmana jako organizacja humanitarna i rozwojowa będąca częścią ONZ. Jej celem jest niesienie pomocy dzieciom oraz ich matkom w krajach rozwijających się. Pomoc ta obejmuje przede wszystkim wyżywienie, ochronę zdrowia (w tym szczepienia), ochronę przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukację i budowę szkół.

Na podstawie: urm.lt, unicef.pl