Litwa – emigracja maleje


Fot. wilnoteka.lt/ W. Dowejko
Od stycznia do października tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, na Litwie zmniejszyła się liczba osób opuszczających kraj, natomiast wrosła liczba tych, którzy wracają z emigracji. Niemniej w dalszym ciągu wyjeżdżających jest więcej, niż powracających.
Z danych Departamentu Statystyki wynika, że w ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku opuściło Litwę 36 tys. 130 osób, to o 14,2 proc. mniej niż przed rokiem.

W tym samym okresie na Litwę przybyło 31 tys. 871 osób, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2017 roku. Dwie trzecie emigrantów to obywatele Litwy.

Niestety, na Litwie ciągle odnotowywany jest ujemny przyrost naturalny. Do października 2018 roku urodziło się 24 tys. 126 niemowląt, a zmarły 33 tys. 94 osoby.

Dodatnim przyrostetm naturalnym mogą pochwalić się jedynie cztery miejsca w kraju: Wilno, Kowno, Neringa i rejon kłajpedzki.

W Wilnie przyszły na świat 5797 niemowlęta, a zmarły 4783 osoby; w Kownie urodziły się 997, zmarły 802 osoby; w Nerindze urodziło się 47, zmarło 15 osób; w rejonie kłajpedzkim urodziło się 538, a zmarło 496 osób.

Najgorzej sytuacja wygląda w Kownie, gdzie w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku przyszło na świat 2566 niemowląt, zaś zmarło 3376 osób.

Na podstawie: BNS