Litwa odgrywa znaczącą rolę we wsparciu Ukrainy


Fot. lrv.lt
Łotwa, Estonia, Polska i Litwa prowadzą wśród państw, których pomoc udzielaną Ukrainie zmierzono jej stosunkiem do Produktu Krajowego Brutto (PKB) - wynika z analizy Instytutu Gospodarki Światowej (IFW) w Kilonii. Za ich plecami plasują się Norwegia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Według opublikowanej aktualizacji rankingu Łotwa - w ramach współpracy bilateralnej z Ukrainą - na pomoc temu państwu przeznacza 0,92 proc. swojego PKB. W przypadku Estonii jest to 0,85 proc., a w przypadku Polski - 0,49 proc. Litwa przeznacza 0,43 proc., Norwegia - 0,38 proc.. USA - 0,25 proc., a Wielka Brytania - 0,24 proc. PKB.

W pomiarze nie uwzględniono darczyńców prywatnych pochodzących z objętych nim krajów, pomocy znajdującym się poza Ukrainą uchodźcom i wsparcia udzielanego poprzez organizacje międzynarodowe.

Polska znajduje się również na drugim miejscu w rankingu mierzącym wartość wysłanej na Ukrainę broni, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym.

Wsparcia o największej wartości Ukrainie udzieliły USA - ponad 53 mld euro, z których większość stanowi pomoc militarna. Na drugim miejscu znalazły się instytucje unijne, w przypadku których największy udział ma wsparcie finansowe. Na trzecim miejscu podium uplasowała się Wielka Brytania ze wsparciem przeznaczanym w głównej mierze na pomoc militarną.

Na podstawie: PAP