Litwa: ponad 30 proc. seniorów 80+ dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki


Fot. BNS
Co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało na Litwie 30,5 proc. seniorów w wieku powyżej 80 lat, wynika z danych opublikowanych w piątek, 5 marca, przez Departament Statystyki. Masowe szczepienia osób w tym wieku rozpoczęły się w połowie lutego. Przypomnijmy, w styczniu szczepieni byli pensjonariusze domów opieki.
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 5 marca), obecnie na Litwie pierwszą szczepionkę przeciw COVID-19
 przyjęły 200 063 osoby (7,16 proc.), obie dawki – 80 502 (2,88 proc.).

Wśród zaszczepionych pierwszą dawką jest 55 634 mężczyzn i 144 429 kobiet, wśród zaszczepionych obiema – 17 570 mężczyzn i 62 932 kobiety.

W większości samorządów proces szczepień przebiega dość równomiernie: co najmniej jedną dawkę otrzymało 6-9 proc. mieszkańców.

Znacznie większy odsetek osób zaszczepionych pierwszą dawką jest w samorządach kurortowych: w Birsztanach (15,12 proc.), Druskiennikach (11, 02 proc.), Połądze (10,03 proc.).

Najmniejszy procent osób, które przyjęły pierwszą dawkę, jest w rejonie solecznickim (zaledwie 3,38 proc.) i w Wisagini (4,09 proc.).

W Wilnie pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 7,11 proc. mieszkańców, w Kownie – 7,31 proc., w Kłajpedzie – 6,09 proc., w Szawlach – 7,57 proc., w Poniewieżu – 7,24 proc., w Olicie – 7,98 procent.

W bieżącym tygodniu pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 podawano każdego dnia od 7,4 tys. do 9,4 tys. osób. Drugą dawką najwięcej osób zaszczepiono we środę, 3 marca, i w czwartek, 4 marca: odpowiednio 2,2 tys. i 4,3 tysiąca. W dni weekendowe szczepi się po kilkaset osób.

W bieżącym tygodniu wśród osób, które otrzymały pierwszą dawkę najwięcej było osób w wieku 70-79 lat.

Litwa do tej pory (stan na 5 marca) otrzymała 328 235 dawek szczepionek. Wszystkie zostały rozdysponowane pomiędzy centra szczepień. Wykorzystano do tej pory 280 565 dawek.

Zgodnie z rządowym planem, w marcu obie dawki szczepionki mają być podane seniorom 80+ oraz seniorom z grupy wiekowej 75-80 lat. W bieżącym miesiącu mają się również rozpocząć szczepienia osób, które ukończyły 65 lat.

Masowa akcja szczepień mieszkańców ma się rozpocząć w maju.

Na podstawie: bns.lt, osp.maps.arcgis.com