Litwa przyspiesza antypolską ustawę


Uczestnicy pikiety pod Pałacem Prezydenckim w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Już dziś litewski parlament będzie głosował w sprawie nowelizacji ustawy o oświacie. Nowe regulacje pogarszają sytuację mniejszości narodowych. Decyzję o przyspieszeniu głosowania podjął wczoraj zarząd Sejmu Litwy.
Wniosek w sprawie przyspieszenia głosowania złożyło 50 posłów, przede wszystkim ze współrządzącej partii konserwatywnej. Pierwszy podpis pod wnioskiem złożył poseł tej partii Gintaras Songaila znany ze swej antypolskiej działalności. Dotychczas ostateczne głosowanie w tej sprawie było odraczane staraniem trzech posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL).

Poseł AWPL Jarosław Narkiewicz uważa, że "jeżeli dojdzie do głosowania, nowelizacja nieprzychylna szkołom mniejszości narodowych, która m.in. zawęża możliwość używania języka ojczystego, zostanie przyjęta".

Niestety, jak mówi Narkiewicz,
"uwzględniając ogólne nastroje w parlamencie, wyniki rozmów, które prowadzimy, jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona przyjęta".

Zmiany w ustawie o oświadcie zawierają sporo dyskryminujących zapisów, m.in. stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskiej, liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach kraju egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

Największe obawy zawiera przewidywany zapis dotyczący optymalizacji sieci szkół, m.in. poprzez zamykanie w małych miejscowościach nielicznych szkół mniejszości narodowych i pozostawianie jedynie szkół litewskich. Jeżeli obecny projekt ustawy o oświacie wejdzie w życie, liczba szkół polskich na Litwie prawdopodobnie zmniejszy się o połowę. Z obecnych około 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie około 60.

Na dzisiaj na godzinę 11.00 zaplanowana została pikieta pod ambasadą Litwy w Warszawie. Organizatorami akcji są Federacja Organizacji Kresowych, Stowarzyszenie Memoriae Fidelis oraz Fundacja Wileńszczyzna. Uczestnicy chcą wręczyć ambasadorowi petycję podpisaną również przez inne organizacje kresowe i znane osoby protestujące przeciwko prześladowaniu mniejszości polskiej na Litwie.

Według nieoficjalnych informacji na dzisiaj zostało zaplanowane w Warszawie nadzwyczajne wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Łączności z Polakami za Granicą.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii", inf.wł.