Litwa świętuje Dzień Koronacji Króla Mendoga


Fot. lrv.lt
6 lipca mieszkańcy Litwy obchodzą święto państwowe – Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga (Mindaugasa). Święto to zostało ustanowione przez Radę Najwyższą – Sejm Restytucyjny Litwy jesienią 1990 r. Obchody zainauguruje w południe ceremonia wzniesienia flagi narodowej na placu Simonasa Daukantasa w Wilnie, w której udział weźmie też przebywająca na Litwie z wizytą marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska.


Koronacja Mendoga (1203-1263), pierwszego i jedynego króla Litwy, miała miejsce 6 lipca 1253 roku.

17 lipca 1251 r. Mendog przyjął katolicki chrzest, co było warunkiem wydania przez papieża Innocentego IV zgody na jego koronację. Przyjmując chrzest, Mendog nie kierował się pobudkami religijnymi, zrobił to z konieczności wobec naporu krzyżackiego. Był to wynik chłodnej kalkulacji, warunek otrzymania korony.

Dokładne miejsce koronacji nie jest znane. Historycy przypuszczają, że odbyła się ona w Wilnie, Nowogródku lub Oniksztach (Anykščiai).
Mając spokój od zachodu, Mendog umiejętnie go wykorzystał. Rozbudował swoje państwo, tworząc na Litwie sądy, nowoczesny system administracyjny, srebrną monetę.

Na początku lat 60. XIII wieku Mendog zaczął powoli odchodzić od chrześcijaństwa. Po dwóch żmudzkich zwycięstwach król wsparł pogan w dalszej wojnie z Krzyżakami.

W 1263 r. kniaziowie Dowmunt i Treniota zamordowali Mendoga oraz jego dwóch synów – Ruklysa i Rupeikisa. Po śmierci władcy jego zabójcy nie dopuścili do nowej koronacji i zerwali związki z Rzymem, powracając do pogańskich kultów. Tym samym monarchia została obalona, zaś Litwa utraciła status królestwa.

Na podstawie: BNS