Litwa uczci 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II


Jan Paweł II, fot. wilnoteka.lt
Kościół i Sejm Litwy przygotowują obchody 20. rocznicy wizyty duszpasterskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, który w dniach 4-8 września 1993 r. pielgrzymował po Litwie. Gościem honorowym obchodów będzie słynny amerykański pisarz i teolog George Weigel, autor niezwykle popularnej na całym świecie biografii Papieża Polaka "Świadek nadziei". Zarząd sejmu zatwierdził dziś państwowy program obchodów rocznicowych w dniach 4-10 września bieżącego roku, który przygotowała specjalna grupa robocza pod kierownictwem wicemarszałka sejmu Petrasa Auštrevičiusa.

Obchody rozpoczną się już 4 września konferencją "W 20. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II na Litwie", na którą przybędzie m.in. właśnie George Weigel. Przed rokiem ukazało się polskie wydanie jego najnowszej książki o Papieżu Polaku "Kres i początek" ("The end and the beginning: Pope John Paul II. The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy", 2010 r.), zaś najlepiej sprzedającą się na całym świecie książką o Karolu Wojtyle od lat pozostaje "Świadek nadziei. Biografia Jana Pawła II" ("Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II", 1999 r.). 

W Sejmie Litwy otwarta zostanie także wystawa fotograficzna "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!", nawiązująca do hasła pierwszej w historii (i jedynej jak dotychczas) pielgrzymki Ojca Świętego do Wilna i krajów bałtyckich. Potem wystawa będzie eksponowana także na Wielkim Dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego. "Zarząd sejmu zadecydował, że tę wystawę Kościół będzie mógł zabierać do różnych miejscowości, by cała Litwa ją zobaczyła" - zaznaczył Petras Auštrevičius. 10 września rocznica pielgrzymki zostanie uczczona także na specjalnym posiedzeniu Sejmu Litwy, inaugurującym jesienną sesję parlamentarną.

W kościele św.św. Janów na Uniwersytecie Wileńskim zostanie też odsłonięta tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Wilnie - wcześniej podobne tablice odsłonięto przy Kaplicy Ostrobramskiej, w katedrze oraz na ścianie kościoła Ducha Świętego, gdzie papież spotykał się z litewskimi Polakami.

4 września 1993 r. Jan Paweł II po przybyciu do Wilna udał się do katedry wileńskiej, gdzie modlił się przy grobie św. Kazimierza, następnie w Ostrej Bramie odmówił z wiernymi różaniec, recytując na zakończenie po polsku Inwokację z "Pana Tadeusza". Następnego dnia Papież uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym, modlił się na Cmentarzu Antokolskim przy grobie obrońców wolności - ofiar krwawych zamieszek z 13 stycznia 1991 r., później w parku na Zakrecie odprawił mszę św. dla wielotysięcznej rzeszy wiernych. Wieczorem 5 września Ojciec Święty spotkał się z rodakami w kościele św. Ducha. W kolejnych dniach pielgrzymował do Kowna, na Górę Krzyży oraz do Szydłowa.

Na podstawie: BNS, inf.wł.