Litwa usunięta z Rady Ochrony Zabytków ICOMOS


Fot. BNS
Litewski Komitet Narodowy został usunięty z Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, pozostawiono mu jednak możliwość ubiegania się o przywrócenie członkostwa w organizacji po jakimś czasie. Przyczyny podjętej decyzji nie zostały uszczegółowione. Przewodnicząca litewskiego komitetu Marija Nemunienė twierdzi, że decyzję podjęto w oparciu o mylącą informację, szerzej jednak sytuacji nie komentuje.„Rada ICOMOS postanowiła definitywnie anulować międzynarodową akredytację kierowanego przez Panią komitetu narodowego” – podano w podpisanym przez sekretarza generalnego ICOMOS Petera Phillipsa liście do przewodniczącej Litewskiego Komitetu Narodowego (LKN) ICOMOS Marii Nemunienė.

W nadesłanym liście nie zostały wyszczególniane wszystkie przyczyny podjętej decyzji, podkreśla się jedynie, że uwzględniono informację Litewskiego Centrum Rejestrów, protokoły posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz sprawy, zwiazane z członkami zarządu Komitetu.

W dokumencie podkreśla się, że do ICOMOS wpłynęły skargi od osób ubiegających się o członkoswto w Litewskim Komitecie Narodowym oraz innych osób, zatroskanych działalnością organizacji.

W liście stwierdza się, że 28 czerwca zwołane zostało nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Litewskiego Komitetu Narodowego, które zatwierdziło nowy statut organizacji bez uzgodnienia go z centralnym biurem ICOMOS.

„Po omówieniu posiadanych dowodów zarząd ICOMOS postanowił, że istnieje wystarczająca podstawa, by uznać, że obecny Litewski Komitet Narodowy ICOMOS i jego działalność są sprzeczne z regulaminem ICOMOS, przepisami proceduralnymi i zasadami etyki” – stwierdza się w nadesłanym do LKN ICOMOS liście.

Zarząd ICOMOS zlecił M. Nemunienė wyrejestrowanie Litewskiego Komitetu Narodowego „ICOMOS Lietuva” z rejestru osób prawnych i nieużywania tej nazwy w oficjalnej korespondencji.

Zarząd ICOMOS wyznaczy co najmniej pięciu członków ICOMOS z Litwy do Tymczasowego Komitetu Zarządzania, który upoważniony będzie do sformowania nowego Litewskiego Komitetu Narodowego. Tymczasowy komitet poproszony zostanie o skoordynowanie przy udziale międzynarodowego sekretariatu wyborów nowego kierownictwa Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Przewodnicząca Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS M. Nemunienė twierdzi, że decyzja o anulowaniu akredytacji została podjęta w oparciu „o mylącą i nieścisłą informację, którą przedstawiły nieznane mi źródła”. Szerzej informacji nie komentowała.

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków powołana została do życia w 1965 roku na Kongresie założycielskim w Warszawie.  

Do głównych zadań ICOMOS należy rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa.  

Ważną formą działalności jest opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

Siedziba ICOMOS znajduje się w Paryżu. Organizacja zrzesza ponad 10 tys. członków z ponad 110 krajów świata. Są to wybitni eksperci w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa, historycy, historycy sztuki, architektury, urbanistyki, archeolodzy, geografowie, antropolodzy i prawnicy. 

Litewski Komitet Narodowy ICOMOS posiada 65 członków.  

Polski Komitet Narodowy ICOMOS zrzesza ponad 220 najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków.  

Pierwszym prezesem  PKN ICOMOS w latach 1965-1981 był prof. Stanisław Lorentz. Á propos, w latach 1929–1935 był on konserwatorem zabytków województwa wileńskiego i nowogródzkiego, po rezygnacji ze stanowiska – wykładowcą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Na podstawie: bns.lt, icomos-poland.pl, pl.wikipedia.org