Litwa: w 2018 roku rekordowa liczba imigrantów


Fot. BNS
W 2018 roku do Litwy imigrowało 28 900 osób, tj. 1,4-krotnie, czyli o 8 500 osób więcej niż rok wcześniej. Jest to największa liczba imigrantów, którzy przybyli na Litwę po odzyskaniu niepodległości. Ponad połowę – 57,4 proc. – stanowią obywatele Litwy, którzy wrócili do kraju. Wśród obcokrajowców najwięcej osób (46,5 proc.) przybyło z Ukrainy – w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost imigrantów z tego kraju o ponad 30 procent.

Tymczasem w ubiegłym roku z Litwy wyemigrowało 32 200 mieszkańców – to o 3 300 więcej niż imigrowało. Od 1990 roku jest to jednak najmniejsze saldo migracji międzynarodowej, podaje Departament Statystyki. W minionym roku wyemigrowało 1,5-krotnie (15 700) mniej osób niż w roku 2017, zaś liczba emigrantów przypadających na 1000 mieszkańców w ciągu roku spadła z 16,9 do 11,5.

Większość – 72,9 proc. – emigrantów deklarowało swój wyjazd do państw Unii Europejskiej. Najpopularniejszym kierunkiem emigracji jest Wielka Brytania (37,7 proc.), jednakowoż w ubiegłym roku wyjechało tam 1,8-krotnie mniej osób niż rok wcześniej.

W 2018 roku do Niemiec wyemigrowało 3 200 osób (9,8 proc.), tj. o 23,4 proc. mniej niż w 2017 roku, do Norwegii – 3 000 (9,3 proc.), tj. 1,7-krotnie mniej niż rok wcześniej.

Średnia wieku emigrantów kobiet i mężczyzn w zeszłym roku wyniosła 26 lat.

W porównaniu do roku 2017, liczba obywateli Litwy, którzy wrócili do kraju z Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrosła ponad 1,5-krotnie, z Norwegii i Niemiec – 1,9-krotnie.

W 2018 roku do Litwy imigrowało 12 300 obcokrajowców (42,6 proc. ogółu imigrantów), tj. o 2 100 (20,7 proc.) więcej niż w roku 2017. Większość imigrantów obcokrajowców (85,3 proc.) stanowili mężczyźni.

Prawie połowę (5 700, czyli 46,5 proc.) imigrantów obcokrajowców w ubiegłym roku stanowili obywatele Ukrainy, 3 300 (26,4 proc.) – obywatele Białorusi, 780 (6,3 proc.) – obywatele Rosji. W ciągu roku liczba imigrantów z Ukrainy wzrosła o 32,1 proc., z Białorusi – o 20 proc., z Rosji – o 18,9 proc. 

Na podstawie: vz.lt, stat.gov.lt