Litwa zamyka granice dla turystów z Rosji


Fot. BNS
W poniedziałek, 19 września, na Litwie zaczyna obowiązywać zakaz wjazdu dla turystów z Rosji. Służba Ochrony Granicy Państwowej ma zapewnić, by przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terytorium Litwy wpuszczani byli jedynie ci obywatele Rosji, którzy spełniają określone przez litewski rząd kryteria. W tym dniu swoje granice dla rosyjskich turystów zamykają również Łotwa, Estonia i Polska.Należy podkreślić, że zakaz wjazdu na Litwę dla obywateli Rosji nie jest całkowity. Zostają utrzymane wyjątki dot. przypadków humanitarnych, dysydentów, członków ich rodzin, posiadaczy zezwoleń na pobyt, w celu ułatwienia przewozu towarów i usług transportowych, misji dyplomatycznych, ułatwień tranzytowych dla osób podróżujących z i do Kaliningradu itp.  

Zakaz wpuszczania na terytorium Litwy obywateli Rosji m.in. w celach turystycznych został przewidziany w przyjętej we wtorek, 13 września, przez sejm Litwy uchwale o stanie wyjątkowym. Stan wyjątkowy – co najmniej do 16 grudnia br. włącznie – będzie obowiązywał w pasie przygranicznym na granicy litewsko-białoruskiej i w pasie przygranicznym na granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.  

Przypomnijmy, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska podjęły wspólnie decyzję o ograniczeniu wjazdu na ich terytoria obywateli Rosji.

8 września, premierzy trzech państw bałtyckich i Polski w wydanym wspólnym oświadczeniu podkreślili, że podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka. Jak zaznaczyli, nie do zaakceptowania jest również to, że podczas gdy ludzie w Ukrainie są torturowani i mordowani, obywatele państwa będącego agresorem mogą swobodnie podróżować po UE. 

Na podstawie: bns.lt