Łotwa: wakacyjna modlitwa za zmarłych


Fot. wilnoteka.lt
Okres wakacyjny to na Łotwie nie tylko czas wypoczynku, ale również modlitwy za zmarłych. Pielęgnowana jest stara tradycja sięgająca czasów przedchrześcijańskich.
Tzw. Kapusvētki, czyli w dosłownym tłumaczeniu „święto grobów” odbywa się przeważnie w okresie lipca i sierpnia, a więc niezależnie od uroczystości Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego. W tym czasie w konkretny dzień dana wspólnota parafialna – luterańska bądź katolicka – zbiera się w kościele lub na cmentarzu na specjalnym nabożeństwie w intencji zmarłych.

Tradycja Kapusvētki wywodzi się z pogańskiego kultu przodków, w ramach którego dawni mieszkańcy ziem dzisiejszej Łotwy urządzali rodzaj „poczęstunku dla dusz” w miejscach ich pochówku. Zwyczaj ten funkcjonował nieformalnie również po przyjęciu chrześcijaństwa.

Nowy wymiar i popularność „święto grobów” zyskało po krwawym stłumieniu przez carskie władze rewolucji 1905 r. Wówczas to luterański pastor, literat i działacz polityczny Andriev Niedra, zaczął gromadzić na cmentarzach wiernych, którym przypominał chrześcijańską naukę o rzeczach ostatecznych.Inicjatywę tę z czasem przyjął też Kościół katolicki na Łotwie, odprawiając w kościołach i na cmentarzach msze w intencji zmarłych. Jest to również okazja do porządkowania grobów osób bliskich oraz do rodzinnych spotkań i wspomnień.

Na podstawie: IAR