Łotysze - na późniejszą emeryturę


Sala posiedzeń Sejmu Republiki Łotewskiej, fot. saeima.lv
Parlament Łotwy uchwalił wczoraj nowelizację przepisów emerytalnych, która stopniowo podwyższy wiek uprawniający do przechodzenia na emeryturę z obecnych 62 do 65 lat od 2025 roku.
Znowelizowaną ustawę w ostatnim czytaniu poparło 49 posłów przy sprzeciwie 39 deputowanych. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

Podnoszenie wieku emerytalnego, z obecnych 62 do 65 lat, rozpocznie się w 2014 roku i zakończy w 2025. W tym czasie co rok będzie on zwiększany o trzy miesiące.

Uchwalone zmiany to wynik kompromisu. Ministerstwo ubezpieczeń społecznych chciało, by wydłużanie wieku emerytalnego następowało szybciej i zakończyło się już w 2020 roku, jednak sprzeciwiał się temu parlament. Zmienione przepisy skróciły też z 30 do 25 lat staż pracy wymagany do wcześniejszego przejścia na emeryturę w przypadku osób, które wychowały pięcioro lub więcej dzieci.

Na podstawie: PAP