M. Rekść: „Będziemy wspierali mieszkańców w sezonie grzewczym”


Od lewej: M. Rekść, W. Tomaszewski i W. Krawczonok podczas konferencji prasowej, fot. vilniaus-r.lt
12 stycznia br. z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego w Sejmie RL zorganizowano konferencję prasową poświęconą problemom wysokich rachunków za ogrzewanie w stołecznym Wilnie. Udział w konferencji wzięły również: radna miejskiej rady Wanda Krawczonok i mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.
Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Samorządu m. Wilna zainicjowała i opracowała projekt uchwały Rady w sprawie rekompensowania wydatków na ogrzewanie mieszkań w sezonie grzewczym 2011-2012. W Wilnie jest około 200 tys. gospodarstw domów (mieszkań), do których ciepło jest dostarczane w trybie scentralizowanym.

Zgodnie z projektem uchwały około 120 tys. mieszkańców miasta Wilna będzie mogło skorzystać z udzielanego wsparcia. Planowane jest udzielenie mieszkańcom jednorazowej rekompensaty w wysokości 200 Lt na pokrycie kosztów z tytułu dostaw ciepła.

Zgodnie z projektem uchwały 95 tys. mieszkańców Wilna w wieku emerytalnym otrzyma możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów ogrzewania. Należy zaznaczyć, że w przypadku mieszkańców w wieku emerytalnym mieszkających razem rekompensata zostanie wypłacona jednemu z nich.

Wdrożenie postanowień przedmiotowej uchwały stanowi jedynie 2 procent całości budżetu samorządu.

Jako przykład wskazywany jest Samorząd Rejonu Wileńskiego, który wsparcia w postaci pokrywania części kosztów ogrzewania udziela już od roku 2009. „Któż inny - jak nie samorząd - powinien wspierać mieszkańców?“ - podczas konferencji prasowej retorycznie pytała mer M. Rekść. Mer podkreśliła, że wsparcie to jest szczególnie ważne w dobie kryzysu.