Mało chętnych do azylu na Litwie


Logo Eurostatu, fot. epp.eurostat.ec.europa.eu
W roku 2011 w Unii Europejskiej zarejestrowano 301 tysięcy podań o azyl. To ponad 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób ubiegających się o azyl było we Francji (56,3 tys.) i Niemczech (53,3 tys.) - podaje Europejski Urząd Statystyczny Eurostat.
Następnymi po Niemczech krajami najczęściej wybieranymi przez ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej były: Włochy (34,1 tys. podań), Belgia (31,9 tys.), Szwecja (29,7 tys.), Wielka Brytania (26,4 tys.), Holandia (14,6 tys.), Austria (14,4 tys.), Grecja (9,3 tys.) oraz Polska (6,9 tys.), gdzie chcą się schronić głównie obywatele Rosji.

Na Litwie i Łotwie odnotowano w ubiegłym roku po kilkaset podań o azyl, w Estonii jedynie 65.

O azyl w UE ubiegali się głównie obywatele Afganistanu, a także Rosjanie, Pakistańczycy, Irakijczycy i Serbowie.  

W ubiegłym roku aż trzy czwarte podań o azyl w UE odrzucono w pierwszej instancji. W sumie wydano ponad 237 tysięcy decyzji w sprawach azylowych. Ponad 21 tysiącom osób udzielono tzw. ochrony uzupełniającej. Ochrona uzupełniająca przysługuje osobie, która nie spełnia warunków uchodźcy, ale gdyby wróciła do kraju pochodzenia, groziłaby jej na przykład kara śmierci lub tortury. Uchodźcy wydaje się kartę pobytu na 3 lata, zaś osobie objętej ochroną uzupełniającą - na 2 lata.

Na podstawie: PAP