Mamy podręczniki języka polskiego z Polski!


Fot. Wilnoteka
Do Wilna z Polski dotarły wreszcie podręczniki języka polskiego dla klas 4-10. Z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego dostarczono 7,5 tys. nie tylko podręczników, ale też ćwiczeniówek i wskazówek metodycznych dla nauczycieli. Zakup podręczników został sfinalizowany z funduszy szkolnych.

Na sprowadzenie podręczników z Polski zgodę wyraziły władze oświatowe Litwy, które dotychczas nie dawały na to zezwolenia.

„To przełomowa decyzja naszych władz, które uwzględniły tragiczną sytuację z podręcznikami” – powiedział przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Poloniści pozyskanie polskich podręczników określają jako „historyczną chwilę”. „Nauczanie polskiego z polskich podręczników wzbogaci słownictwo i mamy nadzieję, że podźwignie poziom nauczania języka polskiego” – powiedziała Danuta Korkus, nauczyciel-ekspert języka polskiego wileńskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli.

Podręczniki z Polski zostały sprowadzone na okres przejściowy. Teraz trzeba będzie je zaadaptować na potrzeby naszej szkoły.

Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes „Macierzy Szkolnej”, poinformowała, że zgodnie z decyzją nauczycieli klas początkowych, dla klas 1-3 zostaną zaadaptowane podręczniki z polskiego wydawnictwa Nowa Era. Podręcznik dla klasy pierwszej już jest przygotowany do druku; prace nad kolejnymi trwają.

Pozwolenie na sprowadzenie podręczników z Polski na Litwę to tylko jedno z działań w celu rozstrzygania problemów oświaty polskiej na Litwie. Społeczność polska oczekuje też przywrócenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie.

W 1998 roku egzaminu maturalny z polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju.

Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania; uczy się w nich około 11 tys. uczniów.

 Zdjęcia i montaż: Mateusz Mozyro