Marek Głuszko otrzymał tytuł "Lipawczyka Roku 2019"


Fot. gov.pl
Dzielimy się bardzo miłą dla nas wiadomością. Marek Głuszko, autor książki "Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana" otrzymał tytuł "Gada liepajnieks 2019" ("Lipawczyka Roku 2019") - poinformowano w piątek, 4 grudnia, na Facebooku Instytutu Polonika (IP). Jak wyjaśniono, Marek Głuszko otrzymał wyróżnienie "Gada liepajnieks 2019" "za znaczący wkład w badanie historii Lipawy i publikację materiałów historycznych, związanych z książką".


W uzasadnieniu werdyktu wyjaśniono również, że "doceniono znaczący wkład pana Marka Głuszki w badanie historii miasta, a także publikację faktów historycznych".

Książka została wydana w 2018 r. przez warszawski Instytut Polonika we współpracy z ambasadą RP w Rydze.

Jak przypomniano na stronie IP, Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, a związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w.

"Niestety, w polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor, na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań, przedstawia Polaków znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą" - czytamy w informacji o książce.

Praca jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym. Została opublikowana w języku polskim i łotewskim.

Marek Głuszko za książkę "Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana" otrzymał m.in. w 2019 r. nagrodę "Przeglądu Wschodniego" w kategorii "Popularyzacja problematyki wschodniej".

Instytut Polonika jest państwową instytucją kultury, która zajmuje się ochroną, badaniem i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Na podstawie: PAP, Facebook, gov.pl