Mariusz Antonowicz otrzymał Stypendium Niepodległości Państwa


Mariusz Antonowicz / Fot. lrs.lt
Mariuszowi Antonowiczowi – litewskiemu politologowi polskiego pochodzenia przyznano tegoroczne Stypendium Niepodległości Państwa – poinformował we wtorek, 8 lutego, portal litewskiego parlamentu lrs.lt. O to stypendium w tym roku ubiegało się osiem osób.


W ramach przyznanego stypendium Mariusz Antonowicz będzie prowadził pracę naukową na temat „Polityka względem Białorusi realizowana przez Łotwę, Polskę i Litwę w latach 2014-2023: analiza porównawcza”.

Stypendium Niepodległości Państwa przyznawane jest każdego roku młodym naukowcom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za ważne badania w celu umocnienia państwowości Litwy w ramach obchodów 11 marca Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy.

Mariusz Antonowicz urodził się w Wilnie w 1990 r. Ukończył szkołę Vilniaus licėjujus. W Wielkiej Brytanii studiował ekonomikę, politykę i stosunki międzynarodowe. Po powrocie na Litwę w 2014 r. uzyskał stopień magistra stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Wileńskim. W 2020 roku obronił doktorat. Temat pracy doktorskiej: „Stosunki Polski i Rosji 2001-2013: próby normalizacji”.

W 2020 r. Antonowicz dołączył do grupy badawczej ds. Białorusi powołanej w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Uniwersytecie Wileńskim.

Antonowicz jest wykładowcą w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Uniwersytecie Wileńskim, angażuje się w działalność ekspercką, jest członkiem Polskiego Klubu Dyskusyjnego oraz stałym komentatorem wydarzeń w kraju, w Polsce i regionie w mediach litewskich i polskich.

Na podstawie: lrs.lt