Maturzyści szkół polskich zdawali państwowy egzamin z języka polskiego i literatury


Fot. liceum.lt
We wtorek, 18 czerwca, maturzyści szkół polskich na Litwie po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat zdawali państwowy egzamin maturalny z języka polskiego i literatury. Według danych Narodowej Agencji Oświaty, wybrało go 778 kandydatów. Do tej pory zdawany był wyłącznie na poziomie szkolnym.

Był to pierwszy państwowy egzamin maturalny, na końcową ocenę którego będzie składało się 40 proc. punktów uzyskanych z egzaminu pośredniego i 60 proc. punktów uzyskanych z państwowego egzaminu maturalnego.

Uczniowie III polskich klas gimnazjalnych przystąpili w ubiegłym roku do egzaminu pośredniego, od 1 września 2022 roku bowiem w szkołach polskich na Litwie zaczęto realizować odnowiony program nauczania języka polskiego i literatury.

Do egzaminu pośredniego w 2023 roku przystąpiło prawie 800 jedenastoklasistów – 48,8 proc. spośród nich uzyskało od 35 do 40 punktów. Średnia zgromadzonych punktów wyniosła 32,7 z 40 możliwych.

Na egzamin pośredni złożyły się części ustna i pisemna.

Państwowy egzamin maturalny natomiast składał się z testu z podanymi pytaniami zamkniętymi i otwartymi oraz pracy pisemnej, w której kandydaci mogli wybierać napisanie rozprawki lub interpretacji literackiej o objętości co najmniej 300 słów.

Wyniki sesji maturalnej mają być podane do 12 lipca.

Na podstawie: bns.lt