Maturzyści wybrali, jakie egzaminy chcą zdawać


Fot. wilnoteka.lt
Do matury przystąpi w tym roku 31 640 osób (w 2017 roku – 32 572). Narodowe Centrum Egzaminacyjne ogłosiło, jakie egzaminy wybrali tegoroczni maturzyści. Podobnie jak w ubiegłym roku najpopularniejszymi egzaminami na maturze oprócz obowiązkowego języka litewskiego będą język angielski i matematyka. Język polski zamierza zdawać 829 maturzystów.Państwowy egzamin z języka i literatury litewskiej wybrało 18 613 osób, szkolny – 13 027. Jest to egzamin obowiązkowy na litewskiej maturze. Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, wystarczy zdać 2 egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego i jeden wybrany. Przy rekrutacji na bezpłatne studia wyższe wymagane są dodatkowo oceny z egzaminów maturalnych z języka obcego i matematyki. Z obowiązku zdawania matematyki zwolnieni są tylko kandydaci na studia artystyczne. Większość maturzystów zamierza więc zdawać co najmniej 3 egzaminy, najwięcej osób wybrało właśnie język angielski i matematykę.

Do matury z języka angielskiego przystąpi 20 669 osób, matematykę zamierzają zdawać 18 233 osoby. Czwarty pod względem popularności egzamin to historia, zamierza go zdawać 10 110 osób. 

1866 maturzystów będzie zdawało egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, 147 – z niemieckiego, 28 – z francuskiego. 6822 maturzystów zgłosiło zamiar zdawania biologii, 3926 – geografii, 2698 – fizyki, 2627 informatyki, 1598 – chemii. 

Język polski na maturze w szkołach polskich na Litwie nie jest obowiązkowy, niemniej w absolutnej większości placówek jest zdawany. Jak podaje Narodowe Centrum Egzaminacyjne, w tym roku szkolny egzamin z języka polskiego będzie zdawało 829 maturzystów, Dla porównania: w 2017 r. – 852, w 2016 r. – 897, w 2015 r. – 950, w 2014 r. – 1097. Liczba maturzystów w szkołach polskich, tak jak i w szkołach litewskich, zmniejsza się z roku na rok.

Wśród 31 640  tegorocznych maturzystów większość stanowią uczniowie klas maturalnych, 586 to absolwenci szkół ogólnokształcących z ubiegłych lat.

Podstawowa sesja egzaminacyjna w tym roku rozpocznie się 4 kwietnia, a ostatni egzamin, z chemii, odbędzie się 22 czerwca. Od 25 czerwca do 9 lipca będzie trwała sesja poprawkowa. Wyniki wszystkich egzaminów państwowych zostaną ogłoszone do 12 lipca, apelacje zostaną rozpatrzone do 20 lipca.

Na podstawie: egzaminai.lt