Medal 30-lecia TMWiZW w Poznaniu dla Wilnoteki


Podczas spotkania w Wilnie z członkami Zarządu TMWiZW w Poznaniu, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Redakcja Wilnoteki została odznaczona pamiątkowym medalem ustanowionym przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Oddział w Poznaniu z okazji 30-lecia działalności tej organizacji. Wręczenie medalu odbyło się przy okazji wizyty członków Zarządu Towarzystwa w Wilnie. Takie odznaczenie jako wyraz podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymali również dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski i kierownik działu komercyjnego DKP Władysław Wojnicz.

Na awersie pamiątkowego medalu znajdują się patron Wilna  św. Krzysztof, Orzeł i Pogoń, wokół napis: XXX lat Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Poznań 1989-2019. Na rewersie – wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis: Wileńszczyzna moja ziemia, Wileńszczyzna drogi kraj. Autorem medalu jest pochodzący z Niemenczyna członek Towarzystwa Henryk Łozowski.

Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 30 lat temu założyli mieszkający w Poznaniu wilniucy, ale dołączyli do nich i rodowici poznaniacy. Jak w rozmowie z Wilnoteką powiedziała Krystyna Liminowicz, jest to grono osób, które łączy przyjaźń i chęć działania.

Najważniejsze wydarzenia organizowane w Poznaniu co roku to kiermasz kaziukowy, podczas którego wręczana jest Żurawina – nagroda za całokształt działalności na rzecz Polaków na Kresach oraz Bigos Wileńsko-Nowogródzki po Wielkopolsku. Zarówno na Kaziuka, jak i na Bigos zapraszane są zespoły ludowe z Wileńszczyzny. Wieloletnia współpraca łączy Towarzystwo również z Teatrem Polskim w Wilnie pod kierownictwem Ireny Litwinowicz.

W tym roku laureatem Żurawiny został maestro Zbigniew Lewicki. Wyjątkowo jednak nagroda zostanie wręczona w lipcu, podczas organizowanych w Poznaniu obchodów 75. rocznicy Operacji Ostra Brama.

Wiceprezes Towarzystwa Roman Waśko w zaprzyjaźnionych szkołach w Wilnie i na Wileńszczyźnie jest rozpoznawany jako Święty Mikołaj – co roku w grudniu poznaniacy przywożą paczki ze świątecznymi prezentami.

Szczególne miejsce w działalności Towarzystwa zajmuje dbałość o zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych dla polskiej historii oraz odwiedzanie miejsc związanych z historią Polski.

Majowa wizyta w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbyła się w ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej RP. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Poznań zorganizowało wycieczkę szlakiem Żołnierzy Niezłomnych na Wileńszczyźnie. Na szlaku tym był m.in. Park Pamięci w Tuskulanach, cmentarze na Rossie, Antokolu, w Kalwarii Wileńskiej, Muzeum ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Ponary, Ejszyszki, Koleśniki, Butrymańce i Soleczniki. Uczestnicy wyprawy spotkali się z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i członkami zespołu „Wilenka” w Gimnazjum im. W. Syrokomli.

Na podstawie: inf.wł.