Medal „Serce Ziemi” dla Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik


Medal "Serce Ziemi", fot. Facebook.com
W minionym tygodniu w Białymstoku odbyła się III Edycja Międzynarodowej Gali Wręczenia Medalu „Serce Ziemi”. Wśród nagrodzonych znalazła się też Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Solecznik, kierowana przez Tadeusza Romanowskiego.


Medal „Serce Ziemi” został ustanowiony przez Światową Organizacje Koluchstyl. Jest nadawany osobom lub instytucjom, które pracują na rzecz rozwoju człowieka, ziemi i integracji międzyludzkiej. Są to ludzie lub organizacje, które niosą pomoc drugiemu człowiekowi m.in. przez edukację, akcje humanitarne, pomoc medyczną. Pomysłodawcą i projektantem tego wyróżnienia jest Wiesław Koluch. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się między innymi założycielka i prezes Fundacji „Porozumienie bez barier” Jolanta Kwaśniewska oraz Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Solecznik, kierowana przez Tadeusza Romanowskiego.

Do nagrody Wspólnotę Miłosierdzia Bożego zgłosił proboszcz parafii w Kołobrzegu ks. Tomasz Szugalski.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Solecznik prowadzi działalność charytatywną. Jej celem jest wspieranie wszystkich potrzebujących, ubogich oraz słabych. Udzielanie pomocy socjalnej, troski duchowej, edukacyjnej, organizacyjnej dla osób i rodzin pokrzywdzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości. Wspólnota Miłosierdzia Bożego – to instytucja publiczna, nie dążąca do zysku, służąca pomocą w społeczeństwie.

Na podstawie: salcininkai.lt, medalserceziemi.pl, vmb.lt