Mejszagolanki i Folk Vibes wśród laureatów konkursu w Będzinie


Plakat zapowiadający festiwal, fot. http://mfkip.pl
Niedzielnym Koncertem Galowym w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie zakończył się największy przegląd bożonarodzeniowych pieśni w Polsce – XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Jury, które od czwartku do soboty przesłuchiwało wykonawców, przyznało kilkadziesiąt nagród i wyróżnień w 16 kategoriach. Z nagrodami z Będzina wracają zespoły Mejszagolanki i Folk Vibes. Litwa na tym konkursie była reprezentowana po raz pierwszy.
W finale XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie wystąpiło ponad 130 solistów, chórów i zespołów z kilku krajów. Laureatów konkursu ogłoszono podczas niedzielnego koncertu galowego w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu.

„Szczególnie cieszy nas oraz napawa wielką nadzieją na dalszą owocną współpracę udział w przesłuchaniach eliminacyjnych oraz finałowych naszych drogich rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich, na Ukrainie, na Białorusi oraz na Litwie. Wasza obecność na Festiwalu oraz wielka troska o polskie, rodzime obyczaje, o wiarę, kulturę i język są wielkim dziełem wielu pokoleń waszych przodków oraz niezwykłym darem dla wszystkich nas i dla naszej ukochanej Ojczyzny. To właśnie wy jesteście Ambasadorami naszego Kraju wszędzie, gdzie prowadzą was wasze życiowe ścieżki, wszędzie, gdzie przez język słowa i muzyki przyznajecie się do swoich korzeni, manifestując autentyczną i duchową jedność z Polską” – powiedziała przewodnicząca jury prof. Teresa Krasowska

Trzyosobowe jury pod przewodnictwem prof. Teresy Krasowskiej z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz z Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie nagrodziło i wyróżniło kilkudziesięciu wykonawców. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe. Grand Prix w wysokości 6600 zł – nagrodę nawiązującą do 660-lecia lokacji Będzina i ufundowaną przez prezydenta miasta – zdobył Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 58. Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie.

Zespół wokalny Mejszagolanki z Mejszagoły w kategorii dorosłe zespoły wokalne zdobył II miejsce i nagrodę w wysokości 1 500 zł. Zespół Folk Vibes wraca z Będzina z nagrodą w wysokości 2 tys. zł za II miejsce w kategorii dorosłe zespoły wokalno-instrumentalne. 

Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika jest organizowany od 1994 r. Ma formułę konkursu i przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. Dolna granica wieku to sześć lat. W festiwalu mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, osoby niezrzeszone. Ideą festiwalu jest umożliwienie artystom amatorom publicznej prezentacji ich umiejętności oraz popularyzacja tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek. Każdy z wykonawców musi zaśpiewać co najmniej dwie kolędy lub pastorałki, w tym jedną tradycyjną, polską kolędę. Wśród laureatów festiwalu z minionych lat są m.in. aktorka Alicja Bachleda-Curuś, Andrzej Lampert z zespołu PIN czy bas Piotr Lempa.

Na podstawie: mfkip.pl, PAP