Menora i Słupy Giedymina na znaczku pocztowym


Fot. post.lt
Poczta Litewska wydała znaczek pocztowy upamiętniający kulturę litwaków. Zostanie on wypuszczony do obiegu w sobotę, 23 września - w Dniu Zagłady Litewskich Żydów. Autorką znaczka pocztowego, na którym przedstawiono menorę (siedmioramienny świecznik - symbol judaizmu) z inkorporowanym motywem Słupów Giedymina, jest Viktorija Sideraitė Alon - przedstawicielka społeczności litwackiej. Znaczek o nominale 0,94 euro został wydany w nakładzie 40 tys. egzemplarzy.
"Mieszkające w naszym kraju mniejszości narodowe i etniczne są nieodłączną częścią państwa. Są związane z Litwą nie tylko wielowiekowymi więzami historycznymi, ale również kulturowymi. Poprzez serię znaczków pocztowych staramy się rozwijać dialog międzykulturowy i przyczynić się do bliższego poznania mieszkających razem narodów" - twierdzi kierownik Grupy ds. Komunikacji Poczty Litewskiej Tomas Bašarovas.

"Szeroko otwieramy drzwi przed każdym, kto chce poznać korzenie naszej wspólnoty na Litwie. Wynik ścisłej współpracy z Pocztą Litewską - wypuszczany do obiegu znaczek pocztowy - symbolizuje, że mieszkająca od prawie 700 lat na Litwie wspólnota żydowska jest integralną częścią państwa litewskiego. Utożsamianie się litewskich Żydów z symbolami litewskiej historii ujawnia zasadniczy składnik naszej tożsamości - Litwa dla litwaków była, jest i będzie Ojczyzną" - twierdzi przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Żydowskiej Faina Kukliansky.

Jak podkreśla przewodnicząca, wypuszczany do obiegu 23 września - w Dniu Zagłady Litewskich Żydów - znaczek pocztowy uczci zlikwidowaną w latach II wojny światowej wspólnotę żydowską na Litwie.
 
Jednocześnie z nowym znaczkiem pocztowym ukaże się również koperta pierwszego dnia obiegu. W sobotę na Poczcie Centralnej korespondencja z nowym znaczkiem będzie znakowana stemplem okolicznościowym.

Na podstawie: post.lt, lzb.lt