„Mickiewiczówka” będzie długim gimnazjum


Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie zostanie przekształcone w tzw. długie gimnazjum z klasami od 1 do maturalnej. Zgodę na to wyraziła Rada Miasta Wilna. Ponadto szkoła uzyskała zgodę na realizowanie programu kształcenia ekologicznego i technologii środowiska.Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza jako jedna z pierwszych w Wilnie i jako pierwsza polska już w 1999 r. przeszła proces akredytacji kształcenia średniego. W założeniu miało to być gimnazjum czteroletnie. Ażeby jednak zapewnić ciągłość edukacji i umożliwić uczniom naukę w tej szkole już od klasy 5, społeczność szkolna podjęła starania o uzyskanie statusu długiego gimnazjum realizującego program kształcenia ekologicznego i technologii środowiska. Potrzebna była m.in. zgoda stołecznej Rady.

Radni Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin kilkakrotnie zgłaszali projekty uchwał zezwalających „Mickiewiczówce” na staranie się o status tzw. długiego gimnazjum. W kilku głosowaniach projekt nie przeszedł, dopiero w sierpniu br., na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, starania te zwieńczyły się sukcesem. Zmianę statusu Gimnazjum im. A. Mickiewicza zaaprobowało również Ministerstwo Oświaty i Nauki.

20 grudnia zapadła kolejna decyzja w sprawie tej szkoły – od przyszłego roku szkolnego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza będą również klasy początkowe. Projekt poparło 30 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 2 głosowało przeciwko.

W trakcie dyskusji radny partii „Lietuvos sąrašas” Liutauras Stoškus zapytał, czy przyznanie statusu długiego gimnazjum „Mickiewiczówce” nie będzie miało wpływu na mieszczącą się w sąsiedztwie inną placówkę z polskim językiem nauczania  – Szkołę im. S. Konarskiego. Zdaniem radnego, może to jednocześnie posłużyć jako pretekst dla innych szkół o staranie się o zmianę swojego statusu. Dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Alina Kowalewska odpowiedziała, że obecnie samorządowa komisja analizuje plan optymalizacji sieci szkół – dopiero po zakończeniu pracy można będzie odpowiedzieć na to pytanie.

Radni pytali również o perspektywy Szkoły im. S. Konarskiego, która ubiega się o status gimnazjum realizującego program kształcenia oparty na nowatorskiej przedsiębiorczości. Jak poinformowała wicemer Edyta Tamošiūnaitė, Ministerstwo Oświaty i Nauki zapowiedziało rozpoczęcie procesu akredytacji tej placówki w I kwartale 2018 r., przedtem jednak należy wprowadzić odpowiednie zmiany w aktach prawnych określających zasady przyznania statusu gimnazjum szkole, która nie realizuje programu kształcenia średniego.

Na podstawie: inf. wł., BNS

Komentarze

#1 Komentarz prezes Oddziału

Komentarz prezes Oddziału AWPL-ZChR w Wilnie posłanki Wanda Krawczonok: "Mickiewiczówka” od kilku lat walczyła o prawo kompletowania piątych klas, aby zapewnić uczniom ciągłość nauczania. Rodzice przez dwa lata zabiegali o prawa swych dzieci w sądzie, gdy poprzednia władza konserwatystów nie pozwalała szkole kompletować tych klas. Dwa lata z rzędu klasy piąte w Gimnazjum im. A. Mickiewicza były kompletowane zgodnie z orzeczeniem sądu. Po kilku latach niepewności Gimnazjum im. A. Mickiewicza może wreszcie normalnie funkcjonować." Można powiedzieć, że społeczność szkolna dostałą taki oto miły prezent na święta.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.