„Mickiewiczówka” – w międzynarodowym projekcie poświęconym regionom


Fot. organizatorów
W dniach 13 - 18 października 2019 r. przedstawiciele klas trzecich Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie uczestniczyli w wymianie uczniowskiej realizowanej w ramach projektu „Razem dla Edukacji. Regiony zakorzenione – regiony wykorzenione – miejsca ważne dla naszej historii”. Nasz pobyt w Łodzi, Krakowie oraz Zakopanem odbył się dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oto krótka relacja z pobytu w Polsce.


Poniedziałek

Za oknem autokaru panuje pólmrok, jest 6 rano.  Wyruszyliśmy w kierunku Zakopanego. Prawie cały dzień spędziliśmy w drodze i dopiero pod  wieczór dotarliśmy do celu. W Muzeum Tatrzańskim mieliśmy lekcję edukacyjną o nazwie „Goralenvolk-lekcja trudnej historii”, w toku której dowiedzieliśmy się o próbie wykorzenienia górali podczas okupacji nazistowskiej. Lekcja zainteresowała wszystkich, ponieważ był to nowy temat zarówno dla młodzieży z Wilna, jak też uczniów z Łodzi. Po kolacji mieliśmy  udaną zabawę integracyjną z młodzieżą łódzką. Kasia

Wtorek
Trzeciego dnia naszego pobytu w Polsce nadal przebywaliśmy w Zakopanem. Naszym celem było pokonanie Tatr. Przewodnikiem był prawdziwy  z dziada pradziada górol, który nie tylko opowiedział nam mnóstwo ciekawostek o  góralskiej kulturze, ale także zagrał na kilku oryginalnych instrumentach ludowych. Cały dzień spędziliśmy wędrując szlakiem, wdychając świeże tatrzańskie powietrze i utwalając niesamowite widoki na  zdjęciach. W końcu wyprawy zmęczeni, ale zachwyceni dotarliśmy do źródła górskiego, z którego każdy zaczerpnął  orzeźwiającej wody. Czas wolny upłynął nam na kupowaniu upominków na Krupówkach - słynnym zakopiańskim deptaku. Wieczorem, nie zważając na zmęczenie, wzięliśmy udział w warsztatach fotograficznych oraz świetnie  bawiliśmy się  na  wspólnej dyskotece!
Maryla

Środa
W drodze powrotnej z Zakopanego zwiedziliśmy wielowiekowy Kraków. Spacerowaliśmy uliczkami Starego Miasta , lecz najbardziej zaimponowały nam Zamek Królewski na Wawelu -  jedno z miejsc  o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce oraz bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława. Podczas zwiedzania katedry otrzymaliśmy polecenie odnaleźć i zanotować imiona wszystkich władców tu pochowanych. Spróbowaliśmy też wyśmienitych krakowskich obwarzanek, a po obiedzie wróciliśmy do Łodzi. Maria

Czwartek
Czwartkowy program rozpoczęło zwiedzanie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko w Łodzi. Po wycieczce uczestniczyliśmy w  lekcji historii oraz zajęciach w grupach związany
ch z zakorzenieniem i wykorzenieniem w Polsce w XX wieku. Po zajęciach  wyruszyliśmy na miasto,  aby za  pomocą  metody gry terenowej zwiedzić łódzkie zabytki.  Kolejny dzień zwieńczyła lekcja historii oraz upragniony czas wolny, podczas którego mieliśmy okazję lepiej poznać swoje rodziny opiekuńcze. Monika

Piątek
Projekt dobiegał końca. Pomimo, iż był to nasz ostatni dzień w Łodzi, mieliśmy  dużo wspaniałych zajęć. Najpierw  warsztaty dziennikarskie,  potem lekcja tańca góralskiego,  która okazała się dla niektórych  prawdziwym wyzwaniem. Tuż po zajęciach odbyło się krótkie spotkanie z uczniami Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko. Ostatnim naszym zajęciem była lekcja języka polskiego na temat „Poszukiwania własnej tożsamości w literaturze i filozofii”. Podczas podsumowania całego projektu otrzymaliśmy symboliczne upominki, pożegnaliśmy się z   kolegami z Polski i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wilna.
Sylwia

Nasz pobyt w Polsce stał się możliwy dzięki wysiłkowi wielu wspaniałych ludzi. Chcielibyśmy podziękować Panu Marcinowi Paździorowi - pomysłodawcy projektu, dyrektorowi Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko. w Łodzi - ks. Julianowi Dzierżakowi, nauczycielom szkoły, a także naszym opiekunom podczas wypadu do Zakopanego i Krakowa P. Magdalenie Kopeć, P. Janowi Michniewiczowi. Za ciekawe lekcje kłaniamy się P. Annie Lauk - Żuraw, P. Sebastianowi Piątkowskiem oraz  P. Juliannie Woźniak.  Szczególne słowa podzięki kierujemy do naszych opiekunek oraz nauczycielek historii P. Anny Makowskiej oraz P. Anny Niewierowskiej.

Uczennice Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Katarzyna Dowejka
Maria Żukowska
Maria Bałkowskaja
Monika Nadtoczy
Sylwia Jarosz

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji