Międzykulturowy model oświaty na podstawie programu Pestalozzi


Uczestnicy szkoleń, fot. salcininkai.lt
W minionym tygodniu w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach odbyły się szkolenia nauczycieli biorących udział w projecie „Wdrażanie modelu oświaty międzykulturowej w szkołach”. Podstawowym celem tego projektu jest wypróbowanie i wdrożenie na Litwie międzykulturowego systemu szkolnictwa, który stworzono na podstawie programu Rady Europy Pestalozzi.
Nauczycielom przedstawiono materiały programowe, metodologię nauczania i wychowania. Zaprezentowano pomoce naukowe.

Projekt jest realizowany od 29 lipca 2011 roku, a potrwa do końca lipca 2013 roku. Uczestniczy w nim Litewskie Stowarzyszenie Zapobiegania Konfliktom oraz następujące szkoły: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkoła Średnia im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, Gimnazjum "Atžalyno" w Kiejdanach, Gimnazjum "Dauniškio" w Ucianie, Szkoła Średnia "Saulėtikio" w Wilnie i Gimnazjum im. Simona Daukantasa w Szawlach.

Na podstawie: slacininkai.lt