Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”


Fot. polskidom.lt
11 października 2019 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”.Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji), która jest końcowym akordem rocznego przewodnictwa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).

Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne.

Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

  • VPI – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
  • SITPF – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji
  • SNPL – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
  • STIPL – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;
  • ZFPITN – Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech
  • STPwWB – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 9.00-12.30 odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą tylko osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz członkowie honorowi Federacji.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) wspólnie z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
11 października 2019 r., godz. 14.00

Data: 
11.10.2019 - 14:00