Międzynarodowy Dzień Tolerancji


fot. organizatorów
16 listopada gimnazjum imienia Szymona Konarskiego obchodziło dzień tolerancji. Uczniowie różnych klas tworzyli plakaty, na których przedstawiali miasta tolerancji tak, jak je widzą.


Sam wyraz TOLERANCJA pochodzi od łacińskiego tolerare = znosić, wytrzymywać, co oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.

W naszym gimnazjum zawsze panowały i będą panować wyrozumiałość, szacunek i życzliwość wobec innych.

Społeczny pedagog Julia Butarewicz
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.