Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpoczyna misję na Litwie


Fot. finmin.lrv.lt
W środę, 12 czerwca, na Litwie działalność rozpoczęła misja Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Eksperci organizacji ocenią ekonomiczną i finansową stabilizację Litwy.Misją na Litwie, która potrwa dwa tygodnie, kierować będzie Borja Gracia. Pod jego okiem eksperci MFW przeanalizują ogólną sytuację makroekonomiczną kraju. Ocenią także tendencje rozwoju gospodarczego i sytuację finansową w poszczególnych sektorach.

Na podstawie informacji zebranych podczas misji eksperci MFW ocenią ekonomiczną i finansową odporność Litwy na potencjalne wstrząsy w przyszłości.

W środę rano z ekspertami spotkał się minister finansów Vilius Šapoka. „Podczas spotkania wiele uwagi poświęciliśmy wdrażaniu reform strukturalnych. Wzrost gospodarczy zwalnia, dlatego musimy skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu zasobów państwowych, bezwarunkowo zapewnić dyscyplinę fiskalną oraz przyspieszyć wdrażenie reform w zakresie innowacji, oświaty i zdrowia” – powiedział szef resortu finansów.

Do 25 czerwca eksperci MFW spotkają się także z przedstawicielami Banku Litewskiego, Ministerstwa Finansów, Pałacu Prezydenckiego, Sejmu oraz innych instytucji państwowych i należących do sektora prywatnego.

Na mocy Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego eksperci organizacji co roku odwiedzają Litwę w celu dokonania oceny jej sytuacji gospodarczej i tendencji rozwoju. Wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do prowadzenia takiej polityki finansowej i gospodarczej, która zapewni krajową i ogólnoświatową stabilność finansową i ekonomiczną.

Działający w ramach ONZ Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany w 1944 roku w celu kontroli stabilizacji ekonomicznej na świecie. Organizacja dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Obecnie zrzesza 189 państw. Litwa jest członkiem MFW od 1992 roku.

Na podstawie: bns.lt, finmin.lrv.lt, pl.wikipedia.org