Mieszkańcy wydali na leki refundowane o 17 mln euro mniej niż rok temu


Fot. ELTA/Gediminas Bartuška
Według danych Państwowej Kasy Chorych przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia, w 2019 roku za leki refundowane kasy chorych zapłaciły o 71,5 mln euro więcej niż rok wcześniej, tymczasem dopłaty mieszkańców zmniejszyły się aż o 17 mln euro. Najwięcej w minionym roku mieszkańcy dopłacili do leków kardiologicznych – 13 mln euro.

Za leki refundowane w aptekach na Litwie w ubiegłym roku zapłacono ogółem 325 mln euro. Przeważająca część tej kwoty – 303 mln euro – została pokryta z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na dopłaty do leków refundowanych mieszkańcy kraju wydali ogółem 22 mln euro.

Leki refundowane w ubiegłym roku na Litwie oferowało 104 producentów. Najwięcej za leki refundowane łącznie dopłatami mieszkańców z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego zapłacono następującym koncernom farmaceutycznym: „Novartis Europharm Ltd” (28,2 mln euro), „Johnson & Johnson” (24,6 mln euro), „Les Laboratoires Servier” (18,7 mln euro), „Menarini Group” (18,2 mln euro), „Abb Vie Ltd”, „Pfizer Europe MA EEIG" oraz „KRKA d. d.” (po 15 mln euro).

Pod względem dopłat mieszkańców do leków refundowanych w czołówce znalazły się następujące firmy farmaceutyczne: „Les Laboratories Servier” (4,9 mln euro), „KRKA d.d.” (3,2 mln euro), „Menarini Groupׅ” (2,1 mln euro).

Z kolei najwięcej środków z samego tylko Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymał koncern „Novartis Europharm Ltd” – za wyprodukowane przez niego leki w 2019 roku zapłacono 27,4 mln euro. Koncern „Johnson&Johnson” otrzymał 24,6 mln euro, „Menarini Group” – 16 mln euro.

Najwięcej w minionym roku mieszkańcy dopłacili do leków kardiologicznych – 13 mln euro. Do leków stosowanych w leczeniu chorób układu nerwowego przyszło im dopłacić 1,9 mln euro, stosowanych w leczeniu chorób układu trawiennego – 1,6 mln euro.

W porównaniu do roku poprzedniego, dopłaty mieszkańców do leków kardiologicznych w ubiegłym roku zmniejszyły się najbardziej – aż o 43 procent. W 2018 roku mieszkańcy dopłacili za te leki 22,9 mln euro.

Na podstawie: ELTA