Mija 10. rocznica śmierci Jerzego Surwiły


Jerzy Surwiło, fot. wilnoteka.lt
W czwartek, 24 października, przypada 10. rocznica śmierci Jerzego Surwiły. Dziennikarz, wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego”, współzałożyciel Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zmarł nagle wskutek rozległego wylewu krwi do mózgu 24 października 2009 roku.Jerzy Surwiło
 urodził się 20 listopada 1941 r. w Wilnie. Ukończył Szkołę Średnią nr 19, następnie w 1964 r. Wydział Filologii Polskiej Instytutu Pedagogicznego w Wilnie. Po studiach rozpoczął pracę w redakcji „Czerwonego Sztandaru” (później – „Kurier Wileński”), gdzie w latach 1964–1998 pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego, pracował też w redakcji „Gazety Wileńskiej”, w radiu „Znad Wilii”. Był współzałożycielem Związku Polaków na Litwie, prezesem Zarządu Miejskiego miasta Wilna ZPL. Udzielał się społecznie: był członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą i Cmentarzem Bernardyńskim, patronował budowie pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, przygotowywał akcję renowacji Muzeum Adama Mickiewicza, był inicjatorem upamiętnienia imienia Juliusza Słowackiego w Wilnie i na Wileńszczyźnie oraz w Warszawie, organizował prasowe zgadywanki na temat Wilna i Wileńszczyzny.

Był współzałożycielem organizacji kombatanckich – Klubu Polskich Weteranów Wojny na Litwie, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, Klubu „Wrzesień 39”. 

Jerzy Surwiło posiadał encyklopedyczną wiedzę o historii Wilna, zbierał materiały dotyczące polskich śladów na Litwie, które stały się podstawą do napisania książek poświęconych miastu i związanym z nim ważnym postaciom: „Wileńskimi śladami Józefa Piłsudskiego”, „Rachunki niezamknięte”, „Cmentarz Rossa w Wilnie”, „Wileńskimi śladami Adama Mickiewicza”, „Scena polska nad Wilią”, „Cmentarz Wojskowy na Antokolu”, „Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyński”, „O Adamie Mickiewiczu niekonwencjonalnie. Od Wilna po Nowy Jork”, „Jesteśmy z Wilna spod znaku Reduty”, „Spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie. Zdarzenia, fakty, anegdoty”, „Wilno teatralne”. Ważną w twórczym dorobku Jerzego Surwiły jest książka „Zostali tu z nami na dobre i złe”, poświęcona losom polskiej inteligencji Wilna i  Wileńszczyzny.

Za swoją działalność społeczną i pisarską został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury.

Zmarł nagle, 24 października 2009 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kalwarii Wileńskiej.

Na podstawie: inf.wł.