Mikołajki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie


Fot. organizatorów
W piątek, 6 grudnia, tradycyjnie w ramach świętowania Mikołajek Samorząd Studencki Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego zaprosił studentów wspólnie wybrać się na kręgle. Rewelacyjnie spędzony czas służył nie tylko zabawie, ale był też okazją do integracji i lepszego poznania się studentów z różnych lat i kierunków studiów w atmosferze poza uniwersyteckiej.Za wspieranie tej i wielu innych inicjatyw studenckich w formie merytorycznej i finansowej serdecznie dziękujemy dla Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego dr hab. Adama Doliwy, prof. UwB.

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji