Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 4 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 4 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, w niedzielę, 28 listopada, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia br. zawrócono już 7 657 osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.
Jak informuje Służba Ochrony Granicy Państwowej, zawrócona w poniedziałek liczba migrantów jest najmniejszą od 7 października br., kiedy to zawrócono 1 nielegalnego migranta. 21 i 24 sierpnia zawrócono po 2 obcokrajowców. Ogółem jednocyfrowe liczby zawróconych nielegalnych migrantów od początku sierpnia br. pogranicznicy rejestrowali ośmiokrotnie.

Przypomnijmy, że w niedzielę, 28 listopada, na granicy z Białorusią zawrócono 75 cudzoziemców, w sobotę – 108, w piątek – 45, we czwartek – 29, we środę – 55, w miniony wtorek – 9.

Od 2 sierpnia br., kiedy to litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania obcokrajowców na granicy, zawrócono już 7 657 osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.

Pogranicznicy i wspierający ich żołnierzy nie musieli używać broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

W tym roku na Litwę (stan na 30 listopada) trafiło 4 281 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (952) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt