Minister finansów: Zmiany podatkowe dopiero w 2023 roku


Minister finansów RL Gintarė Skaistė, fot. finmin.lrv.lt
Wzrost opłaty środowiskowej, zmniejszanie kwoty dochodu wolnego od podatku w miarę wzrostu dochodu – te i inne propozycje przedstawiła grupa robocza powołana przez litewski resort finansów. Minister Gintarė Skaistė zapowiedziała, że proponowane zmiany podatkowe wejdą w życie nie wcześniej niż w 2023 roku.
 
 


Powołana przez Ministerstwo Finansów grupa robocza przedstawiła minister Gintarė Skaistė zmiany podatkowe, które mogłyby wejść w życie w 2023 r. Dotyczą m.in. istniejących ulg podatkowych, wsparcia dla małych firm, produkcji filmowej, ulg podatkowych w sektorze hotelarstwa, służby zdrowia oraz rolnictwa.
 
Szefowa resortu finansów zapowiedziała, że propozycje zmian podatkowych nie zostaną zgłoszone podczas wiosennej sesji parlamentu.
 
Zdaniem minister, w pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu dotychczasowych ulg podatkowych, a dopiero potem rozważyć nowe propozycje podatkowe.
 
Do Ministerstwa Finansów wpłynęło ogółem ponad 200 propozycji dotyczących ulg podatkowych, które kosztowałyby budżet około 790 mln euro.
 
Propozycje zmian podatkowych w dużej mierze dotyczą kwestii środowiskowych, wsparcia dla drobnych przedsiębiorców oraz opodatkowania dochodów osób prawnych.
 
Obecnie wszystkie ulgi podatkowe kosztują budżet państwa 2,2 mld euro. Wpływy do budżetu państwa i kas samorządów wynoszą ogółem około 13 mld euro. 
 
Na podstawie: finmin.lrv.lt, vz.lt